Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Krykkje på reir. Foto Rob Barrett/Tromsø Museum
22.11.2017

Varmere havmiljø svekker krykkjas eggproduksjon

Egglegging og mating av unger er ressurskrevende for sjøfugl, og størrelsen på eggene og kullene avhenger av at fuglene har nok næringsrik føde tilgj...
Les mer...
Stingsilda er ekstremt tilpasningsdyktig. Foto: Anna Mazzarella / UiO.
17.11.2017

Ekstremt tilpasningsdyktig fiskesperm

Ikke bare trives stingsilda like godt til havs som i innsjøer, men spermen kan aktiveres både i saltvann og i ferskvann. Det er for en superkraft å r...
Les mer...
Toppskarv hekker gjerne skjult i steinurer og bergsprekker langs kysten, og de jakter fisk på relativt grunt vann. Foto: Svein-Håkon Lorentsen/NINA
08.11.2017

Toppskarv velger grunne kystområder

Ved hjelp av dataloggere har forskere undersøkt hvor hekkende toppskarv i to norske kolonier, Sklinna i Nord-Trøndelag og Hornøya i Finnmark, drar fo...
Les mer...