Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Kartleggingen av skrantesjuke intensiveres etter funn hos elg i Lierne. Jegere i Lierneregionen bes nå levere skrantesjukeprøver under hele jaktperioden. Foto Camilla Næss/NINA.
13.10.2017

Kartlegger skrantesjuke i Lierneregionen

Etter at det ble bekreftet et tilfelle av skrantesjuke (CWD) på ei elgku felt i Lierne ønsker myndighetene å intensivere prøvetakingen i Trøndelag. J...
Les mer...
Måker og mennesker på jakt etter de samme næringsressursene i havet. Foto: Trond Johnsen/NINA
13.10.2017

Konkurransen mellom fiskerier og sjøfugl – hvordan kan den best studeres?

Sjøfugl er svært sensitive overfor endringer i forekomst og størrelse på byttedyr som fisk og krepsdyr. Men hvor godt vet vi om fiskeindustrien bidra...
Les mer...
Foto: Odd Arne Olderbakk, NRK.
09.10.2017

NINA-forskere i ny NRK-serie

I NRK-serien «Vill viten» blir vi med fire engasjerte naturforskere ut i felt, tett på dyrene de vil vite mer om. Vår reveforsker Nina E. Eide er én ...
Les mer...