Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Insektforskerne Arnstein Staverløkk, Jan-Ove Gjershaug og Frode Ødegaard har samlet alle Norges 65 små og store maurarter i boka Maur i Norge. Foto: Juliet Landrø
16.06.2018

Ny maur-art stoppet nesten bok om seg selv

«Alvorlig situasjon på laboratoriet». Det er meldinga insektforsker Arnstein Staverløkk får av sin kollega Frode Ødegaard like før de setter det sis...
Les mer...
Foto: Tonje Aronsen/NINA
11.06.2018

Mindre rømt oppdrettslaks i elvene

Nye resultat viser at det trolig var mer enn 10 prosent rømt oppdrettslaks i 15 av 197 undersøkte vassdrag i fjor. Dette er det laveste antallet side...
Les mer...
Børselva med Porsangen i bakgrunnen – et nasjonalt laksevassdrag der det munner ut i en nasjonal laksefjord. Foto: Eva B. Thorstad/NINA
07.06.2018

Har evaluert nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Etter 10 år har vi vurdert hvilken effekt opprettelsen av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder har hatt. Har det endret forvaltningspra...
Les mer...