Kartlegging av skrantesjuke

Kartleggingsområder 2017

Miljødirektoratet pålegger jegere i Gjemnesregionen, Lierneregionen, Nordfjellaregionen og Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta 2017. Her finner du informasjon om innsamlingen i din kommune. Oversikten oppdateres fortløpende.  

Sist oppdatert 31.10.2017 kl. 11:01  

""Innsamlingsområder i Gjemnesregionen

Det er mistanke om et tilfelle av skrantesjuke hos en hjort i Gjemnes kommune. Som et strakstiltak trapper myndighetene opp kartleggingen av hjortedyr i området fra og med 25. oktober 2017.

 

 

Innsamlingsområder i Lierneregionen

Etter at det ble bekreftet funn av skrantesjuke på elg i Lierne ønsker myndighetene nå økt prøvetaking i kommunene Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Snåsa og Steinkjer. Arbeidet med å få til dette starter 13. oktober 2017.

 

 

 

Innsamlingsområder i Nordfjellaregionen

""

""Innsamlingsområder i Selburegionen

 

Gjemnesregionen

Gjemnes 

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

 

Hele jaktperioden 

Heidi Jordahl
heidi.jordahl@gjemnes.kommune.no
Tlf. 71 29 12 18

 

Tingvoll

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Lars Koksvik
lars.koksvik@tingvoll.kommune.no    
Tlf. 92 61 47 33

 

Sunndal    

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

 

Hele jaktperioden

Tarald Thorshov
tarald.thorshov@sunndal.kommune.no    
Tlf. 71 69 92 39

 

Molde

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

Hele jaktperioden


Nils B. Venaas
nils.bjoern.venaas@molde.kommune.no    
Tlf. 71 11 10 97

 

Averøy

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

 

Hele jaktperioden

Dag Bjerkestrand
dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no    
Tlf. 71 51 35 57    

Kristen Vorpvik
kristen.vorpvik@averoy.kommune.no    
Tlf. 98 00 18 52

 

Eide

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

Hele jaktperioden

Trygve Siira
trygve.siira@frana.kommune.no    
Tlf. 99 28 92 42    

Håkon Slutaas
hakon.slutaas@eide.kommune.no    
Tlf. 71 29 91 70

 

 

Fræna

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

Hele jaktperioden

Jermund Vagen
jermund.vagen@frana.kommune.no    
Tlf. 71 26 81 26

 

 

Nesset 

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

Hele jaktperioden

Hogne Frydenlund
hogne.frydenlund@nesset.kommune.no    
Tlf. 71 23 11 83

 

 

Kristiansund 

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

Hele jaktperioden

Aud Stolen
Aud.Stolen@kristiansund.kommune.no
Tlf. 71 57 40 00    

Dag Bjerkestrand
dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no    
Tlf. 71 51 35 57

 

 

Halsa

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

Hele jaktperioden

Erlend Snøfugl
Tlf. 91 30 33 88

 

 

Surnadal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve, lymfeknuteprøver og møkkprøve. Se video nederst på siden. 

 • Hjort
 • Elg
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

Hele jaktperioden

Tore Gjul
Tlf. 95 23 54 08

 

Lierneregionen

Lierne

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Infomøter
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

 

Hele jaktperioden 

Andreas Gomo Leistad
Tlf. 90067949
Christer M. Rolandsen/NINA 
Tlf. 41613266  
   

Opplærings- og informasjonsmøte for jegere/jaktlag:
Tid:
Tirsdag 17. oktober, kl. 18:00.
Sted: Storsalen, Kommunehuset, Lierne.
Her blir det blant annet demonstrasjon og veiledning i uttak av lymfeknuter og hjerneprøver. 
Det vil samtidig bli delt ut «Jegerpakker» med prøvetakingsutstyr og ferdigfrankert konvolutt til å returnere prøve i.

 

 

Snåase - Snåsa

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Christer M. Rolandsen/NINA 
Tlf. 41613266  
    

 

Raarvihke - Røyrvik

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

 

Hele jaktperioden

Christer M. Rolandsen/NINA 
Tlf. 41613266  
 

 

Namsskogan

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

Hele jaktperioden

Christer M. Rolandsen/NINA 
Tlf. 41613266  
   

 

Grong

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

 

Hele jaktperioden

Christer M. Rolandsen/NINA 
Tlf. 41613266  
   

 

Steinkjer

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • Svelglymfeknute
 • ​Møkkprøve

Dersom du ikke finner svelglymfeknuten kan du gjerne legge ved en annen lymfeknute.

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt.

Hele jaktperioden

Christer M. Rolandsen/NINA 
Tlf. 41613266  
   

 

Nordfjellaregionen

Nordfjella villreinområder

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Infomøter
 • Hode (Hjerne, lymfe og kjeve)
 • ​Møkkprøve

Informasjon til villreinjegere i Nordfjella. 

 

 

Villrein
Alle dyr - også kalv

Innleveringssteder for villreinhoder:

 • Eidfjord: 1) Finse, 2) Hallingskeid
 • Lærdal: 1) Ljøsne, 2) Lo i Borgund.
 • Aurland: Fiskehuset i Aurland
 • Hol: Ved kommunens driftsavd. I Djupedalen. (Vestaførvegen 16, 3576 Hol)
  eller ved slakteanlegget i Dagali, (bygdevegen 31, 3588 Dagali)
 • Ål: Ved det gamle asfaltverket til Øygard/Oppsjøtippen
 • Hemsedal/Gol: Ved Ødegården skytebane

Ved levering på Finse og Hallingskeid ber vi om at jeger sender SMS til Erling Nesbø (mobil 957 65 777) når hodet er levert.

Hele jaktperioden

Kåre Rudningen
Tlf.: 959 41 445   

Tor K. Bakken 
tkbakken@online.no
Tlf.: 995 89 950

Christer M.  Rolandsen/NINA    

Program for jegermøta i Nordfjella 2017

Kontaktpersoner:
Lars Nesse
larsnesse@sogn.no
Tlf.: 906 79 263

Siri W. Bøthun 
siri@sbnatur.no
Tlf.: 975 14 784   

 

Hardangervidda villreinområde

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Infomøter om skrantesjuke
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

Villrein 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Svein Erik Lund

sel@noreuvdal.no
Tlf.: 906 51 504 / 
32 74 15 95       

Mer detaljert informasjon kommer

Rødberg Hotell mandag 29.mai kl.19.00

Vinjehuset, Åmot tirsdag tirsdag 13. juni kl. 18.00

Tinn - Atrå samfunnshus onsdag 14. juni kl. 18.00

Odda - Odda kino tirsdag 20.juni kl. 18.00

 

Lærdal/Årdal villreinområde 

 

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Infomøter
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

Villrein 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Kjell Olav Cock    

kjell.olav@sogn.no    
Tlf.: 915 15 566

 

 

Vest Jotunheimen villreinområde 

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

Villrein 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Aina-Elise Stokkenes

fjellstyre@lusteraustre.no
Tlf.: 416 24 301   

 

Østsida

Hol

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hode (Hjerne, lymfe og kjeve)
 • Møkkprøve

Se jegerveiledning: når jeger skal levere hele hoder

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon:

 • Hol: Ved kommunens driftsavd. I Djupedalen. (Vestaførvegen 16, 3576 Hol)
  eller ved slakteanlegget i Dagali, (bygdevegen 31, 3588 Dagali)
 • Ål: Ved det gamle asfaltverket til Øygard/Oppsjøtippen
 • Hemsedal/Gol: Ved Ødegården skytebane

25.sept. 16.okt.

Torkil Bratberg Dokk    

torkil.bratberg-dokk@hol.kommune.no    
Tlf.: 32 09 21 44    


 
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
(untatt perioden med hodeinnsamling) 

 

Ål

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hode (Hjerne, lymfe og kjeve)
 • Møkkprøve

Se jegerveiledning: når jeger skal levere hele hoder

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon:

 • Hol: Ved kommunens driftsavd. I Djupedalen. (Vestaførvegen 16, 3576 Hol)
  eller ved slakteanlegget i Dagali, (bygdevegen 31, 3588 Dagali)
 • Ål: Ved det gamle asfaltverket til Øygard/Oppsjøtippen
 • Hemsedal/Gol: Ved Ødegården skytebane

25.sept. 16.okt.

Ragnar Haga

ragnar.haga@aal.kommune.no
postmottak@aal.kommune.no
Mob.: 900 62 955        
Tlf.: 32 08 50 84

 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
(untatt perioden med hodeinnsamling) 

 

Gol

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hode (Hjerne, lymfe og kjeve)
 • Møkkprøve

Se jegerveiledning: når jeger skal levere hele hoder

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon:

 • Hol: Ved kommunens driftsavd. I Djupedalen. (Vestaførvegen 16, 3576 Hol)
  eller ved slakteanlegget i Dagali, (bygdevegen 31, 3588 Dagali)
 • Ål: Ved det gamle asfaltverket til Øygard/Oppsjøtippen
 • Hemsedal/Gol: Ved Ødegården skytebane

25.sept. 16.okt.

Jørn Magne Forland                

jorn.magne.forland@gol.kommune.no
postmottak@gol.kommune.no
Mob.: 970 21 974        
Tlf.: 32 02 90 76

 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
(untatt perioden med hodeinnsamling) 

 

Hemsedal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo 
 • Hode (Hjerne, lymfe og kjeve)
 • Møkkprøve

Se jegerveiledning: når jeger skal levere hele hoder

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon:

 • Hol: Ved kommunens driftsavd. I Djupedalen. (Vestaførvegen 16, 3576 Hol)
  eller ved slakteanlegget i Dagali, (bygdevegen 31, 3588 Dagali)
 • Ål: Ved det gamle asfaltverket til Øygard/Oppsjøtippen
 • Hemsedal/Gol: Ved Ødegården skytebane

25.sept. 16.okt.

Petter Owesen    

petter.owesen@gol.kommune.no
postmottak@hemsedal.kommune.no    
Tlf.: 916 73 909

 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
(untatt perioden med hodeinnsamling) 

 

Vestre Slidre

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Terje Karlsen            

terje.karlsen@vestre-slidre.kommune.no
post@vestre-slidre.kommune.no
Mob.: 975 82 329
Tlf.: 61 34 50 99

 

 

Vang

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Wenche Søndrol    

wenche.sondrol@vang.kommune.no        
post@vang.kommune.no 
Tlf.: 61 36 94 77

 

 

Nord-Aurdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Christian Rieber-Mohn    

Christian.Rieber-Mohn@nord-aurdal.kommune.no    
nak@nord-aurdal.kommune.no
Mob.: 954 17 858    
Tlf.:61 35 90 00    


Jegermøte onsdag 9. august kl. 19.00 i festsalen, inngang kulturhuset/kinoen.

Alle jaktledere inviteres til et møte med fokus på det praktiske omkring prøvetaking.

Det er ønskelig at jaktleder har med seg en kollega fra jaktlaget, slik at minst to personer pr. lag har den nødvendige kunnskapen.
Det vil samtidig bli delt ut «Jegerpakker» med prøvetakingsutstyr og ferdigfrankert konvolutt til å returnere prøve i.

Sør-Aurdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Aud Berit Anmarkrud    

aud.berit.anmarkrud@sor-aurdal.kommune.no        
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf.: 61 34 85 38    

 

 

Nes

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Jon Andreas Ask  

jon.ask@flaa.kommune.no    
postmottak@flaa.kommune.no    
Tlf.: 32 06 83 00    

 

 

Nore og Uvdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Svein Erik Lund

sel@noreuvdal.no
Tlf.: 906 51 504 / 
32 74 15 95 

 

 

Vestsida

Lærdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Infomøter
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Knut Fredrik Øi    

Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
post@laerdal.kommune.no
Tlf: 930 59 637   

Jegermøte
Sted: Villakssenteret
Tidspunkt: tirsdag 15. august kl 1900 

 

Årdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Infomøter
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Knut Fredrik Øi    

Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
postmottak@ ardal.kommune.no
Tlf: 930 59 637   

Jegermøte
Sted: Årdal rådhus, kommunestyresalen
Tidspunkt: torsdag 17. august kl. 1900

 

Aurland

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Infomøter
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Knut Fredrik  Øi    

Knut.Fredrik.Oei@laerdal.kommune.no    
post@aurland.kommune.no
Tlf.: 930 59 637    

Jegermøte
Sted: Trudvang kino
Tidspunkt: onsdag 16. august kl 1900

 

Ulvik

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Primærkontakt: Lars Præstiin    
lars.prestiin@ulvik.kommune.no    
Tlf: 400 07 155 / 56 52 70 55

Steinar Ljones, leiar i Ulvik Viltnemnd
steinar@ljones.no, tlf: 948 01 947 
Per-Are Halstensgard, fallviltkontakt i Ulvik viltnemnd  
Per-Are.Halstensgard@ulvik.kommune.no, 56 52 70 16 / 400 07 125.

 

 

Eidfjord

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo  Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

 1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Gunnar Elnan    

gunnar.elnan@eidfjord.kommune.no    
postmottak@eidfjord.kommune.no
Tlf.: 476 12 205 / 53 67 36 52    

 

 

Selburegionen

Trondheim

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Morten Haugen

morten.haugen@trondheim.kommune.no    
Tlf.: 952 00 043

Gunnar Hynne    
gunhy@mattilsynet.no    
Tlf.: 991 65 530 / 22 77 81 94

 

Klæbu

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen  Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Lars Håvard Tiller  
lars.havard.tiller@klabu.kommune.no    
Tlf.: 977 16 939  

Gunnar Hynne    
gunhy@mattilsynet.no    
Tlf.: 991 65 530 / 22 77 81 94

 

Malvik

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen  Kontaktinfo - Mattilsynet Infomøter
 • Hode
  • Hjerne
  • Lymfeknute
  • Kjeve
 • Møkkprøve

Se jegerveiledning: når jeger skal levere hele hoder

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer.

25.september – 31. oktober

Lars Slettom    
lars.slettom@malvik.kommune.no    
Tlf.: 450 23 003 / 982 09 769 / 73 97 20 73 

Gunnar Hynne    
gunhy@mattilsynet.no    
Tlf.: 991 65 530 / 22 77 81 94

Jegermøte i Malvik

Tid: 30. august  Kl 18-20
Sted: Kantina, Rådhuset

 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med i hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden – unntatt perioden med hodeinnsamling

 

Selbu 

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Infomøter
 • Hode
  • Hjerne
  • Lymfeknute
  • Kjeve
 • Møkkprøve

Se jegerveiledning: når jeger skal levere hele hoder

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer. 25.september – 31. oktober

Unni Killi    
unni.killi@selbu.kommune.no    
Tlf.: 975 59 758

Ivar S. Hanem    
ivsha@mattilsynet.no
Tlf. 976 69 131 / 22 77 83 64
Jegermøte i Selbu blir 20. september 2017.
Nærmere informasjon kommer.
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset i sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden – unntatt perioden med hodeinnsamling

     

 

Tydal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hode
  • Hjerne
  • Lymfeknute
  • Kjeve
 • Møkkprøve

Se jegerveiledning: når jeger skal levere hele hoder

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Hode og andre prøver leveres ved mottaksstasjon etablert av NINA. Nærmere info om sted kommer.

25.september - 31.oktober

Hilde Kirkvold    
hilde.kirkvold@tydal.kommune.no    
Tlf.: 952 95 954 / 73 81 59 54  
 

Ivar S. Hanem    
ivsha@mattilsynet.no
Tlf. 976 69 131 / 22 77 83 64
 
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden – unntatt perioden med hodeinnsamling

   

 

Meråker

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Anne Haneborg
anne.haneborg@meraker.kommune.no        
Tlf.: 74 81 32 22

Ivar S. Hanem    
ivsha@mattilsynet.no
Tlf. 976 69 131 / 22 77 83 64

 

Stjørdal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Jegermøter
 • Hjerneprøve
 • ​Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Stian Renbjør Almestad    
Stian.Renbjor.Almestad@stjordal.kommune.no    
Tlf.: 900 52 747 / 74 83 39 17        

Ivar S. Hanem    
ivsha@mattilsynet.no
Tlf. 976 69 131 / 22 77 83 64

Jegermøte i Stjørdal

Tid: 30. august
Sted: Sagatun grendehus

 Mer info kommer.

 

Melhus

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Infomøte om skrantesjuke
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt

Hele jaktperioden

Ole John Sæther    
ole.john.saether@melhus.kommune.no    
Tlf.: 414 21 667 / 72 85 81 78

Ingeborg Stavne    
Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no
Tlf. 909 78 826    / 22 40 83 15

Tirsdag 29.august kl. 19.30.

Nærmere informasjon kommer

 

Midtre Gauldal

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Infomøte om skrantesjuke
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden

Kai Børge Amdal    
kai@mgk.no        
Tlf.: 72 40 31 14

Ingeborg Stavne    
Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no
Tlf. 909 78 826    / 22 40 83 15
Jegermøte i Støren Kulturhus
21.august kl. 18.00

 

Holtålen

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Primærkontakt: Geir Morten Granmo    
geir.morten.granmo@holtalen.kommune.no    
Tlf.: 971 02 788    

Hans Iver Kojedal    
hik@os.kommune.no    
Tlf.: 930 87 688 / 62 47 03 02

Ingeborg Stavne    
Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no
Tlf. 909 78 826    / 22 40 83 15
 

 

Røros

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Elg
 • Hjort
 • Rådyr

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Primærkontakt: Hans Iver Kojedal    
hik@os.kommune.no    
Tlf.: 930 87 688 / 62 47 03 02

Geir Morten Granmo    
geir.morten.granmo@holtalen.kommune.no    
Tlf.: 971 02 788    

Ingeborg Stavne    
Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no
Tlf. 909 78 826    / 22 40 83 15
 

 

Forollhogna

Innsamlingsmateriale

Art

Innlevering av prøvemateriale

Tidsrom

Kontaktinfo - kommunen Kontaktinfo - Mattilsynet Merknader
 • Hjerneprøve
 • Møkkprøve

Om du får det til kan du gjerne ta ut svelglymfeknutene frå det felte dyret og sende inn. Legg da lymfeknutene i prøveglasset sammen med hjerneprøven. 

Slik tar du hjerneprøve og møkkprøve

 • Villrein

1 1/2 år og eldre

Jeger tar prøvene og sender disse til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt Hele jaktperioden
 

Terje Borgos    
post@hognareinen.no    
Tlf.: 909 20 968 / 72 41 55 77

Ingeborg Stavne    
Ingeborg.Stavne@mattilsynet.no
Tlf. 909 78 826    / 22 40 83 15