Friluftsliv og naturbasert reiseliv

2015 er friluftslivets år. NINA Samfunn har en bred tilnærming til begrepet friluftsliv.

Snøhetta er et populært turmål. Foto Børre Dervo/NINA
Snøhetta på Dovre er et populært turmål. Foto © Børre Kind Dervo/NINA.

Vi betrakter friluftslivet og naturbasert reiseliv som fysiske aktiviteter som har effekter på naturmiljøet, på mennesket og på samfunnet.

Friluftslivet er et sosiokulturelt fenomen og har forskjellig meningsinnhold for ulike grupper mennesker, og er en inngang til å forstå menneskers forhold til naturen.

Stikkord for forskningen: 

Allemannsrett, barn og natur, jakt, fiske, ferdsel, folkehelse, livskvalitet, kommersialisering, tilrettelegging, friluftslivsforvaltning