Publikasjoner

Publikasjoner

Vi publiserer vår forskning gjennom egne rapportserier, og i vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale magasiner.

Søk etter NINAs publikasjoner

Nyeste publikasjoner

Fra 1. juni 2013 benyttes forskningsinformasjonssystemet CRIStin som database for NINAs publikasjoner.

Søk etter NINA publikasjoner utgitt etter 1.6.2013 her  

Eldre publikasjoner

For publikasjoner utgitt mellom 2001 og 1.6.2013 kan du bruke søkebildet under.

(Søketips: Den enkleste måten å få treff på, er å skrive inn etternavn til forfatter)

Forfatter Publiseringsår
Fritekst ISBN/ISSN
Emneord Publikasjonstype
 

Søk etter NINAs rapportserier i BIBSYS:

Bestilling av papirutgaver

NINA Temahefte er en trykt serie. De fleste utgivelser finnes også som pdf-fil på «nettet» som kan lastes ned. Enkelte av papirutgavene kan kjøpes. Pris varierer for hver enkelt publikasjon. (pris publikasjon + porto, eks. moms)
Kontakt firmapost@nina.no for pris og bestilling.

NINA Rapport er en elektronisk serie som kan lastes ned fra "nettet". 

NINA Oppdragsmelding, NINA Fagrapport og NINA Project Report (utgått f.o.m. 2005) enkelte av disse finnes i papirutgave og kan bestilles. (kr 150, eks. moms).
Kontakt: firmapost@nina.no om vi har papirutgave og bestilling.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no