CWD

Kontakt

Har du som jeger spørsmål om innsamling i ditt område - kontakt kommunal viltforvaltning eller det lokale Mattilsynet.
 
Du kan også kontakte NINA:
 

Registrering av CWD-prøver og prøvesvar

Alle prøver skal merkes med egne merkelapper (som erstatter tidligere brukte kjevelapper). Merkelappene har en strekkode som registreres i sett og skutt, og kobler jeger og dyr. Slik at du enkelt kan finne igjen prøvesvar i Hjorteviltregisteret. Det blir en felles lapp for elg, hjort, villrein og rådyr.

Sett og skutt

Elektronisk levering av data fra jegere til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret  

Nasjonal database som ivaretar opplysninger om hjortevilt

 

Slik registrerer du CWD-prøve på Sett og skutt

1. Gå til www.settogskutt.no og logg inn med jegernummer og fødselsdato

""

2. For elg og hjort registreres opplysninger på jaktfeltet av jaktleder (eller annen person utpekt av jaktleder). For rådyr og villrein registrerer den enkelte jeger hver for seg.

3. Søket gir flere treff! - Søk med «nordfjella» for villrein gir treff på alle vald i Nordfjella. Velg riktig vald!

4. For elg og hjort registreres først sett elg- eller sett hjort-skjema.

5. Her registreres skrantesjuke-prøven. Eksempelet viser villrein. Registrering vil være relativt lik for rådyr, elg og hjort.

6. Her kan du skanne (med mobil) eller skrive inn nummeret på strekkoden.

7. Register hvor dyret er felt. Dette er viktig hvis dyret viser seg å ha CWD. 

8. Husk å hake av for CWD-prøve. 

""

 

Slik finner du svar på CWD-prøve i Hjorteviltregisteret

1. Gå til www.hjorteviltregisteret.no - registeret er åpent for alle. Velg fanen "HELSE".

""

2. Velg «Søk på innsendt prøve» i venstremenyen. Skriv inn strekkodenummeret fra merkelappen og søk opp svar.

3. I Hjorteviltregisteret finnes også nasjonal og lokal CWD-statistikk. Registeret er åpent for alle, og du trenger ikke brukertilgang.