Sist oppdatert 21.04.2017 kl. 15:04  

Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017 

Også i 2017 skal det samles inn jaktmateriale fra elg, villrein, hjort og rådyr for å øke kunnskapen om forekomsten av CWD i Norge. Siden det første tilfellet ble påvist for et år siden er over 11 000 dyr testet for sykdommen. To elger og tre villrein er funnet positive for sykdommen.

""
Foto Egill J. Danielsen

Chronic wasting disease (CWD) er en smittsom prionsykdom som kan ramme hjortedyr. Sykdommen ble første gang påvist i Norge våren 2016. Først på en villrein i Nordfjella og deretter på to elger i Selbu. Sykdomstegn er blant annet avmagring og unormal oppførsel, men hjortedyr kan også ha CWD uten å vise sykdomstegn. CWD er dødelig for dyret. Forekomsten av CWD i Norge skal nå kartlegges.

Innsamlingen og prøvetakingen er et samarbeid mellom NINA, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

 

Kontakt

Har du som jeger spørsmål om innsamling i ditt område - kontakt kommunal viltforvaltning eller det lokale Mattilsynet.
 
Du kan også kontakte NINA: