Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017 

Også i 2017 skal det samles inn jaktmateriale fra elg, villrein, hjort og rådyr for å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke (CWD) i Norge.


Skrantesjuke, eller chronic wasting disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som kan ramme hjortedyr. Sykdommen ble første gang påvist i Norge våren 2016. Først på en villrein i Nordfjella og deretter på to elger i Selbu. I løpet av 2017 er det påvist skrantesjuke på ytterligere en elg i Lierne, og flere villrein i Nordfjella. Sykdomstegn er blant annet avmagring og unormal oppførsel, men hjortedyr kan også ha skrantesjuke uten å vise sykdomstegn. Sykdommen er dødelig for dyret. Forekomsten av skrantesjuke i Norge skal nå kartlegges.

Innsamlingen og prøvetakingen er et samarbeid mellom NINA, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Hjorteviltportalen

All offentlig informasjon om skrantesjuke samles på 
Hjorteviltportalen - www.hjortevilt.no 

Kontakt

Har du som jeger spørsmål om innsamling i ditt område - kontakt kommunal viltforvaltning eller det lokale Mattilsynet.
 
Kontaktperson i NINA:
 

Christer Moe Rolandsen, prosjektleder