Ansattinformasjon

Kontakt

Marianne Evju

Stilling:    Forsker I

 Telefon: 975 47 814
 E-post: marianne.evju@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Jeg er planteøkolog og jobber med problemstillinger knyttet til menneskelig påvirkning på biomangfold, først og fremst planter og vegetasjon.

Nøkkelkvalifikasjoner

planteøkologi, overvåking av biologisk mangfold, naturtyper, demografi og populasjonsdynamikk, plante-beitedyrinteraksjoner

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Marianne Evju