Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 240 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Illustrasjon fra
14.08.2017

Med fjellrev i skolesekken

«Fjellrev i sekken» er et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn lærer om fjelløkologi, truede arter og bærekraftig bruk av naturressurser i natur...
Les mer...
Malariamygg fra Pasvik. Foto: Sondre Dahle / NINA.
11.08.2017

Marlariamyggen for første gang funnet i Finnmark

For første gang er det funnet malariamygg så langt nord i Norge som i Finnmark. Fra før er malariamygg bare kjent fra lokaliteter i Sør Norge, nord t...
Les mer...
Lunde @ Vardø Lighthouse. Foto Tone Kristin Reiertsen/NINA
09.08.2017

#feltliv

Mye aktivitet i løpet av feltsesongen i NINA – her får du et lite innblikk i forskernes #feltliv.
Les mer...