Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 265 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Stor elvebreddedderkopp er en mester i å kamuflere seg i sand og grus. Du må se godt etter for å oppdage den. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
11.10.2019

Truet edderkopp vil ha det ryddig

Den sterkt truede arten stor elvebreddedderkopp blomstrer i områder hvor hagelupin og rynkerose er fjernet på Langøra Nord i Stjørdal. I høst ble det...
Les mer...
Forskerne fant klare sammenhenger mellom hekkesuksess, beiteadferd og valg av byttedyr hos toppskarv. Her er en toppskarv med reirmateriale i nebbet. Foto: Rob Barrett
09.10.2019

Skuld’ Seien os feile, hvad havde vi da?

Både hekkebestand og hekkesuksess hos toppskarv er større når de har god tilgang på sei. Samtidig flyr de kortere for å finne maten.
Les mer...