Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 275 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Foto: Sindre Karlsen.
27.05.2020

Slik kan vi bekjempe verdiløs forskning

Unødvendig forskning er dårlig bruk av penger. Det er mye å hente på en bedre prosess før spørsmålene stilles.
Les mer...
26.05.2020

Sjekk villaksen sin ville tur i havet

I fjor vår sette havforskarane satellittmerke på villaksar i Sør-Norge. No har dei ringt heim.
Les mer...