Nyhetsartikkel_dnnA

Miljøfordeler ved å la deler av gamle offshoreinstallasjoner bli i havet

Publisert 05.07.2018

Mer enn 7500 gamle offshore olje- og gassplattformer skal fjernes fra 53 land de neste tiårene, det kan få konsekvenser for artsmangfoldet på sjøbunnen viser en ny undersøkelse.

Gamle oljeplattformer og vindturbiner må fjernes når de ikke lenger er i bruk, men kanskje er det best for miljøet om noe står igjen, mener eksperter. Foto: Erik Christensen og SteKrueBe (Wikimedia commons)

I løpet av de 20-30 årene plattformer og infrastruktur står på havbunnen, danner de ofte kunstige korallrev, med stort biologisk mangfold og lager egne økosystem som mange arter kan være avhengige av.

Delvis fjerning kan ha fordeler

NINA har bidratt i en spørreundersøkelse som ble sendt til internasjonale eksperter fra forskning, industri og forvaltning. I motsetning til dagens praksis, hvor man skal forlate havbunnen slik man fant den, mener ekspertene at en delvis fjerning av infrastruktur er bedre for miljøet enn å fjerne hele konstruksjonen.

Nesten 95% av ekspertene anbefaler også at demonteringen gjøres fleksibelt og vurderes fra sak til sak for å beskytte det biologiske mangfoldet på sjøbunnen. Det gjelder også plattformer til vindturbiner som øker i omfang.

Her kan du lese hele rapporten: Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

Kontaktperson i NINA: Roel May

   Motta nyhetsbrev fra nina