Nyheter

Norsk-russisk samarbeid skal stanse spredning av fremmede arter til Arktis

Publisert: 20. april 2021
Tekst: Jan Arne Stokmo

I år lanseres en stor kampanje i Nordvest-Russland med mål om å forhindre spredning av fremmede arter til russiske deler av Arktis. Forskerne frykter at frø, insekter og parasitter skal etablere seg i de sårbare nordområdene, og ber reisende ta grep.

Norsk-russisk samarbeid skal stanse spredning av fremmede arter til Arktis
Animasjon: Klipp og lim

Hovedbudskapet til reisende til arktiske strøk er at de bør børste, støvsuge og vaske klær, sko, bagasje og utstyr før de starter på reisen. Fiskeutstyr bør desinfiseres. Slike enkle tiltak vil beskytte det sårbare plante- og dyrelivet i arktiske strøk. 

Kampanjen lanseres i år i Nordvest-Russland etter å ha blitt testet på reisende til Svalbard i et pilotprosjekt i 2018-2019. Den utvides også nå til Island og Grønland.

Alvorlig trussel mot arter

– Fremmede arter er en trussel mot det biologiske mangfoldet globalt, men også i Arktis. Målet vårt er å informere reisende om at de enkelt kan bidra til å redusere dette problemet. Frø kan sitte fast på  fjellsko, parasitter kan følge fiskeutstyr og så videre. Med enkle tiltak kan spredning av slike blindpassasjerer unngås, forklarer Jørn Thomassen, leder for prosjektet i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

NINA leder kampanjen i samarbeid med Ministry of Agriculture and Forestry i Finland og Naturvårdsverket i Sverige. For lanseringen i Russland er National Park Russian Arctic den sentrale partneren.

Vil bevisstgjøre reisende

Fremmede arter er arter som har kommet til et område der de naturlig ikke hører hjemme, på grunn av menneskelig aktivitet. De er en av de største truslene mot biologisk mangfold globalt. Mange er ikke klar over at de ubevisst kan frakte med seg fremmede arter til de sårbare naturområdene. Dette skal kampanjen gjøre noe med.

– Fremmede arter kan etablere seg og fortrenge lokale arter, og også true hele økosystemer. Klimaendringer øker sjansen for at de uønskede artene får fotfeste i Arktis, advarer Thomassen.

Samarbeid med reiselivet

For at kampanjen skal kunne lykkes er vi avhengig av et godt samarbeid med turoperatører, flyselskaper, myndigheter med flere. Pilotprosjektet på Svalbard viste at næringene selv tok ansvar og var en avgjørende brikke for å nå ut til de reisende. 

I Russland involveres også myndighetene og russiske turoperatører som frakter gjester til arktiske deler av Russland.

Bruker animasjonsfilm

En viktig del av kampanjen består av en to minutters animasjonsfilm hvor en talende isbjørn undersøker ulike reisende etter fremmede arter. 

Filmen (lenke) og medfølgende nettside (lenke) er oversatt til russisk og skal overbevise russisktalende reisende til å gjøre tiltak for å stanse spredning av fremmede arter. Filmen er også tekstet på 13 språk for bruk til andre deler av Arktis.

Felles innsats

Kampanjen i nordvest Russland er finansiert av Klima- og miljødepartementet i Norge gjennom miljøvernsamarbeidet med Russland. 

Du finner mer informasjon om problemet med fremmede arter i Arktis og tiltak for å stoppe spredning av dem på www.stoparcticaliens.com

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NINA gitt ut en rapport som viser status over kartlegging og overvåking av fremmede arter i Arktis og anbefaler tiltak for videre kartlegging og overvåking. Rapporten fra NINA kan du lese her (lenke).

Kontaktpersoner:

NINA: Jørn Thomassen
NINA: Inga Elise Bruteig
NINA: Kristine Bakke Westergaard
Ministry of Agriculture and Forestry (Finland): Johanna Niemivuo-Lahti
Swedish Environmental Protection Agency: Melanie Josefsson
National Park Russian Arctic: Ivan Mizin

Lytt: Podcast om fremmede arter i Arktis

Fakta om kampanjen:


•    Fremmede arter er en global trussel for det biologiske mangfoldet.
•    Plante- og dyrelivet i Arktis er spesielt sårbart for inntrengere utenfra.
•    Reisende til arktiske strøk kan ha med seg frø, insekter og parasitter på klær, utstyr og bagasje til Arktis, uten at de er klar over det selv.
•    Norsk institutt for naturforskning (Norge), Naturvårdsverket (Sverige) og Ministry of Agriculture and Forestry (Finland) har derfor lagd en film som skal øke bevisstheten rundt problemet.
•    Filmen skal nå også spres i Nordvest-Russland.
•    Hovedbudskapet er at du kan bidra til å beskytte den sårbare naturen i Arktis ved å gjennomføre noen enkle tiltak.
•    De viktigste tiltakene er børsting, støvsuging og vasking av klær, sko, bagasje og utstyr før avreise. Fiskeutstyr bør desinfiseres.
•    Filmen er produsert av det Trondheimsbaserte selskapet Klipp og lim, og er finansiert av Miljødirektoratet, Nordisk ministerråd og Sysselmannen på Svalbard.

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: