Nyheter

Oppstart for internasjonalt forskningssenter innen vindkraft

Publisert: 16. juni 2021
Tekst: Juliet Landrø

Forskningssenteret NorthWind, som skal forske på vindkraft, hadde oppstart i dag med sin første generalforsamling.  

Oppstart for internasjonalt forskningssenter innen vindkraft

Senterets mål er å gjøre vindkraft billigere, mer effektiv og mer bærekraftig. Et primært fokusområde blir havvind. 

John Olav Tande fra SINTEF leder NorthWind.

John Olav Tande fra SINTEF leder NorthWind.

Senterleder og forskningssjef hos SINTEF, John Olav Tande, sier at store kostnadskutt er innen rekkevidde for både flytende og bunnfaste vindparker til havs, men at kuttene kommer ikke av seg selv:  

 

— Hovedveien til suksess for havvind er som et rep bestående tre tråder: utbygging, forskning og innovasjon. I NorthWind skal vi bidra til nettopp styrke to av trådene, nemlig forskning og innovasjon, sier Tande.  

— Når det gjelder den siste tråden, utbygging, kom det gode nyheter forrige uke, da Olje- og energidepartementet avslørte i en stortingsmelding at de går for storskala utbygging av havvind, sier han. 

NorthWind samler over 50 partnere fra forskningsinstitutter og industri over hele verden. Senteret ledes av SINTEF, med forskningspartnere NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet), NINA (Norsk institutt for naturforskning), NGI (Norges Geotekniske Institutt) og UiO (Universitetet i Oslo). 

Vil spille på lag med naturen 

FNs bærekraftsmål, som er verdens handlingsplan for en bedre verden, har flere mål som treffer blink i Northwind. Målene om ren energi og stans av klimaendringene er åpenbare. Samtidig skal arealinngrepene av vindkraft ikke gå på bekostning av bærekraftsmålene om liv i havet og på land. 

NINA-direktør Norunn Myklebust.

NINA-direktør Norunn Myklebust.

— I NINA har vi solid kunnskap om hvordan naturmiljøet kan bli påvirket av vindkraft, og vårt mål er å utvikle mulige løsninger som reduserer negative påvirkninger. Stikkordene er plassering, utforming og drift, sier NINA-direktør Norunn Myklebust. 

Hun mener forskningssenteret NorthWind har en stor og viktig jobb foran seg, og vil bidra til mer bærekraftig samfunnsutvikling.

— At vi i dette senteret har samlet den fremste ekspertisen innen natur, teknologi og samfunn, gjør at jeg har stor tro på at senteret vil utgjøre en forskjell. Jeg mener NorthWind vil bidra til å styrke Norge som fornybar-nasjon, med gode løsninger som ivaretar alle bærekraftsmålene på en god måte, sier Myklebust. 

NorthWind er finansiert gjennom partnerne og Norges forskningsråds ordning Forskningssentre for miljøvennlig energi. 

Finn ut mer om NorthWind ved å besøke nettsiden: www.northwindresearch.no  

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: