Nyheter

Særlig verdifulle havområder til vurdering

Publisert: 17. juni 2021
Tekst: Camilla Næss

En ekspertgruppe som har utredet særlig verdifulle områder i norske havområder (SVO-er) anbefaler færre, men større områder som i større grad fanger opp samspillet i havet.

Særlig verdifulle havområder til vurdering
Lunde henter mat i åpent hav også i hekketiden, her torskelarver fra Barentshavet. Foto: Geir Systad/NINA

I forvaltningsplanene for norske havområder er det identifisert særlig verdifulle og sårbare områder (SVO), områder som har særlig betydning for det biologiske mangfoldet og for den biologiske produksjonen i havområdet – også utenfor områdene selv.  

Eksempler på miljøverdier i slike områder er viktige leve- eller gyteområder for fisk, leveområder for sjøfugl og sjøpattedyr og korallforekomster.

Med utgangspunkt ny kunnskap og internasjonale vitenskapelige metoder har en ekspertgruppe vurdert de 29 eksisterende SVO-ene i norske havområder.

Ekspertene foreslår å slå sammen og utvide flere av dagens SVO-er, opprette fire nye samtidig som andre igjen fjernes. Dette reviderte forslaget ser områder og miljøverdier i en større sammenheng som resulterer i færre, men større SVO-er.  

Havforskningsinstituttet har ledet arbeidet, med forskerne Gro van der Meeren og Elena Eriksen i spissen. NINA har ledet ekspertgruppen for sjøfugl. I tillegg har fageksperter fra, Norsk Polarinstitutt, Norges geologiske undersøkelse, Akvaplan-niva, og universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø deltatt i ekspertutvalget.

- De foreslåtte SVO-ene dekker større områder med flere ressurser. I tillegg er viktige områder for sjøfuglkoloniene er utvidet, og det sentrale Barentshavet er foreslått som SVO med hovedvekt på sjøfugl, sier Geir Systad, sjøfuglforsker i NINA.

Rapporten vil inngå som underlagsrapporter til det faglige grunnlaget for stortingsmeldingen om helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene i 2024 sammen med egne rapporter for sårbarhetsvurderinger og konsekvenser av samlet påvirkning som ferdigstilles neste år.

Les mer på Havforskningsinstituttets nettsider

Les rapporten:

Eriksen, Elena, van der Meeren, Gro I., Nilsen, Bente M., Johnsen, Hanne og von Quillfeldt, Cecilie H. (red. 2021). «Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder – Miljøverdi». Rapport fra havforskningen 2021-26.

Kontaktperson i NINA: Geir Systad 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: