Nyheter

Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon

Publisert: 28. mai 2021
Tekst: Juliet Landrø

Hvordan skal vi ta vare på artsmangfold og skogens viktige rolle som karbonfanger og karbonlager – samtidig med at skogbruket kan drive næring? Bli med på åpent  digitalt seminar 2. juni!

Seminar om skogbruk, artsmangfold og karbon

Akkurat nå er det flere store forskningsprosjekter på i gang i Norge der forskerne samarbeider med skognæring og interesseorganisasjoner for å finne gode løsninger og ny kunnskap.

Onsdag 2. juni arrangerer vi sammen et åpent, digitalt seminar, der temaet er økt kunnskap og bedre dialog om norsk skog.

Program

  • Hva vet vi allerede? Hva vil forskerne finne ut i de prosjektene som nå er i gang?
  • Innlegg fra ulike aktører utenfor forskningen, både skogbruket og miljøorganisasjoner. Hva er hovedutfordringer og kunnskapshull?
  • Debatt der vi utfordrer politikere til å diskutere og reflektere over sammenhengen mellom kunnskap og politikk - når det gjelder norsk skog: Hvordan bør forskere og politikere jobbe sammen for få til god forvaltning av skog? Hvordan kan vi bidra til at politikerne bruker forskningen i utforming av skogpolitikk?
 

Seminaret arrangeres av NINA, NMBU, NIBIO, UiO, WWF, SABIMA og NORSKOG.

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: