Nyhetsartikkel

Hvordan påvirker fang-og-slipp laks?

Publisert 19.06.2012

Forsker på fang-og-slipp: Fanger du en merket laks i Otra, Orkla, Gaula, Verdalselva eller Lakselva kan du heve 500-1000 kroner.

Merket laks. Foto © T. Næsje/NINA
Merket laks. Foto © T. Næsje/NINA

– Vi trenger rapporter om merket laks for å finne ut mer om effekter av gjenutsetting sier prosjektleder Ingebrigt Uglem i Norsk institutt for naturforskning (NINA). I samarbeid med elveeierorganisasjonene skal prosjektet blant annet finne ut hvordan høye temperaturer, håndtering, kjøring og ulike fiskemetoder påvirker overlevelse og atferd etter gjenutsetting, samt hvor mange laks som blir fanget og sluppet mer enn en gang.

 

Nummererte merker

- Det er viktig for prosjektet at vi får inn rapporter om all merket fisk – både de som slippes ut igjen og de som avlives, sier Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT).

Laksen blir merket enten med spagettimerker, det vil si en farget plaststrimmel, eller med radiosender. Begge merkene er festet ved siden av ryggfinnen på fisken og har et nummer som må rapporteres for å utløse dusør. Det betales kr 500 for rapporter om spagettimerker og kr 1000 for radiomerket laks.

 
Rosa spagettimerke, svart radiosender. Foto © O. Rønning/NINA

La merkene henge på

- Hvis merket fisk slippes ut igjen er det best for fisken og for prosjektet om man lar merket henge på, sier prosjektleder Ingebrigt Uglem.

Da reduseres risikoen for å skade fisken, samt at vi beholder muligheten for å få informasjon om senere gjenfangster.

For å få dusøren må nummeret som står på merket samt navn, telefonnummer og adresse til fisker rapporteres. Innrapportering kan skje enten til telefon 40109266 eller til epost 500kr@nina.no.

Dersom fisken avlives kan merket tas av og sendes til NINA (Merkesentralen, NINA, Postboks 5685 Sluppen, 7485 Trondheim) eller til de enkelte elveeierorganisasjonene. I noen elver i Trøndelag har ErT satt opp kasser til innlevering av skjellprøver som også kan benyttes til innlevering av merker.

- Vi vil gjerne ha så mye informasjon som mulig om gjenfangsten, inkludert merkenummer, dato, klokkeslett, sted, lengde og fiskemetode, sier Uglem. 

 

Lite undersøkt

Gjenutsetting, eller «fang og slipp», innebærer at fisk fanget i rekreasjonsfiske ikke blir avlivet, men sluppet ut igjen for å unngå overbeskatning.

Som følge av minstemålregler for mange fiskearter både i ferskvann og i havet er gjenutsetting av fisk under et gitt minstemål ofte obligatorisk. Gjenutsetting blir i tillegg praktisert i forbindelse med døgnkvoter eller maksimumsmål.

I fjor ble 14 300 laks rapportert gjenutsatt under sportsfiske i norske elver, men effekter av gjenutsetting er lite undersøkt under norske forhold, sier Uglem.

- Prosjektet gir oss nødvendig informasjon om effekter av gjenutsetting. Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) ser veldig positivt på å delta i et slikt samarbeidsprosjekt mellom lokal forvaltning og forskning, sier Rune Krogdahl.


Fang og slipp. Foto © Dag H. Karlsen

 

Trenger kunnskap

Frivillig gjenutsetting av fisk er blitt mer vanlig de senere årene. Gjenutsetting av fisk tatt på stang er imidlertid et omdiskutert tiltak siden det kan påføre fisken lidelse og stress, noe som faktisk kan medføre at den dør.

- Det som finnes av kunnskap tyder på at de aller fleste fiskene overlever gjenutsetting uten varige men, såframt fangst og utsetting skjer ved på en riktig og skånsom måte og ikke ved høye temperaturer, sier Uglem.

Det nye forskningsprosjektet vil blant annet se på hvordan laks påvirkes av å bli gjenutsatt ved høye vanntemperaturer og hvordan håndtering, kjøring og ulike fiskemetoder påvirker overlevelse og atferd etter gjenutsetting.

 

Samarbeider med elveeierne

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, fylkesmennene i Vest-Agder og Aust Agder og Lakselv grunneierforening. I tillegg til NINA og elveeierorganisasjonene i elvene Otra, Orkla, Gaula, Verdalselva og Lakselva deltar forskere fra Norges veterinærhøgskole og to Canadiske universitet (Dalhousie University og Carleton University) i prosjektet.

 

Kontaktpersoner NINA:

Ingebrigt Uglem (Tlf: 40109266/93466210, ingebrigt.uglem@nina.no)

Eva Thorstad (Tlf: 91661130, eva.thorstad@nina.no)

Øyvind Solem (Tlf: 92646601, oyvind.solem@nina.no)

 

Kontaktpersoner for elvene:

Torstein Rognes, Gaula  (Tlf: 90597904, torstein@gaula.no)

Rune Krogdahl, Orkla (Tlf: 92401517, rune@orklaguide.com)

Harald Endresen, Otra (Tlf: 47465203, haendres@online.no)

John Olav Oldren, Verdalselva (Tlf: 95075741, joolao@online.no)

Egil Liberg, Lakselva (Tlf: 94178428, post@lakselva.no)


 

   Motta nyhetsbrev fra nina