Nyhetsartikkel

Risiko ved humleimport

Publisert 21.11.2012

Utenlandsk mørk jordhumle som innføres og brukes i norske veksthus vil fortrenge stedegne humler. NINAs risikovurdering tilrår stans i innførselen.

Mørk jordhumle. Foto Jan Ove Gjershaug/NINA
Mørk jordhumle. Foto Jan Ove Gjershaug/NINA

- Vi ser at innført mørk jordhumle har stort potensiale for etablering og spredning i Norge. Dette er dårlig nytt for den norske underarten og andre arter den vil påvirke i Norge sier Jan Ove Gjershaug, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

 Veksthusnæringen er avhengig av humler som pollinatorer, og i mer enn 20 år har det norske markedet vært forsynt av 3-4 innenlands humleprodusenter. Blant flere årsaker medfører pris at utenlandske humleprodusenter er i ferd med å overta mye av det norske markedet. 

På oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning (DN) har NINA gjennomført en risikovurdering for biologisk mangfold ved innførsel og utsetting av ulike underarter av mørk jordhumle Bombus terrestris.

Risikovurderingen tilsier at innført mørk jordhumle har stort potensiale for etablering og spredning i Norge og stor negativ økologisk effekt. Denne vurderingen gir kategorien svært høg risiko etter metodikk som ble brukt ved risikovurdering i Norsk svarteliste 2012.

- Vi ser at det er stort potensiale for negative genetiske effekter ved at de innførte humlene blander seg med de ville norske. Det ser også ut til at de vil konkurrere med andre humlearter slik at de påvirker bestandsstørrelsen av disse negativt, sier han. 

Det er også dokumentert risiko for overføring av smittsomme parasitter og sykdommer til stedegne humler eller planter.

Rapporten konkluderer med at det ikke er tilrådelig å tillate import av mørk jordhumle med opprinnelse utenfor Norge. Det er heller ikke tilrådelig med kommersiell bruk av mørk jordhumle, med opprinnelse i Norge uten at drivhus med humler gjøres rømningssikre. 

- Vi anbefaler at det innføres strenge krav til produsent, importør og forbrukere av humler og humlebol, avslutter Gjershaug.

Kontaktperson i NINA:

 

Les mer:

   Motta nyhetsbrev fra nina