Nyhetsartikkel

Berghumla er en egen art

Publisert 25.09.2013

Berghumle og lapphumle er to forskjellige arter. Det har NINA-forskere bekreftet ved hjelp av DNA-strekkoding. 

Berghumle (Bombus monticola) er en egen art. Foto © Arnstein Staverløkk/NINA
Berghumle (Bombus monticola) er en egen art. Foto © Arnstein Staverløkk/NINA

I en ny artikkel i tidsskriftet Zootaxa har NINA-forskere påvist betydelige genetiske forskjeller mellom berghumle og lapphumle basert på DNA Strekkoding. Denne undersøkelsen underbygger konklusjonen i tidligere studier om at dette er snakk om to separate arter basert på forskjeller i morfologi og luktstoffer (feromoner). 

–Artsstatusen til berghumla har tidligere vært noe omdiskutert. Den store ytre likheten mellom den og lapphumla har ført til at berghumla lenge ble ansett å være en underart av lapphumla, sier Jan Ove Gjershaug, seniorforsker i NINA. 

 

DNA-strekkoding gir nye svar

DNA-strekkoding skiller arter fra hverandre ved hjelp av forskjeller i et standard gen (COI-genet). 

Tidligere genetiske undersøkelser har vist minimal genetisk forskjell mellom de to humleartene. Imidlertid har disse undersøkelsene kun sett på en liten del av COI-genet, som er lite variabel, understreker Gjershaug. I denne studien har NINA-forskerne sett på en større del av genet.  Den genetiske forskjellen er så stor at det her er snakk om to ulike arter.

–Det er derfor svært liten tvil om at berghumle og lapphumle bør ha artsstatus. Det er dermed totalt påvist 35 ulike arter av humler i Norge, sier Gjershaug. 

 

Mer informasjon:

Abstract:
Gjershaug, J. O., Staverløkk, A., Kleven, O. & Ødegaard, F. 2013.  Species status of Bombus monticola Smith (Hymenoptera: Apidae) supported by DNA barcoding. Zootaxa 3716(3)

For fulltekstversjon, kontakt: Jan Ove Gjershaug

   Motta nyhetsbrev fra nina