Nyhetsartikkel

Verdensnyhet oppdaget på Vestlandet

Publisert 20.11.2014

En flunkende ny soppart er oppdaget i almeskogen på Vestlandet. Nykomlingen er en kresen krabat som kun vokser på den rødlistete almekullsoppen.

Chlorostroma vestlandicum Foto © John Bjarne Jordal
Chlorostroma vestlandicum Foto © John Bjarne Jordal

– Med en gang jeg så soppen, skjønte jeg at dette var noe nytt og fantastisk. Det var ekstra morsomt når jeg skar i soppen, og så den appelsingule fargen inni. Det er uvanlig hos denne typen sopp.

Det forteller Björn Nordén, som er soppforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Det var han som fant soppen, under en kartlegging av rødlistete løvtrær på Vestlandet. Karleggingen er en del av Artsprosjektet og ARKO

Rødlista er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge. Disse artene kjennetegnes gjerne ved at de minker kraftig i antall eller er sjeldne. 

– Det som er ekstra spesielt, er at denne nye arten kun vokser på den rødlistete almekullsoppen. Og almekullsoppen vokser igjen bare på det rødlistete treslaget alm, forklarer Nordén.

Den er med andre ord ikke voldsomt rart, at ingen har kommet over denne soppen før.

– Det er naturlig at også det nye funnet blir rødlista etter hvert. 

Foreløpig navnløs

Foreløpig har nykomlingen kun fått et latinsk navn – Chlorostroma vestlandicum. 

Det er nemlig ikke slik at du kan slå deg løs og kalle opp en ny sopp etter deg selv – vilkårlig om du er oppdageren. 

Her til lands er det Artsdatabanken som har ansvar for å gi en ny art navn – på både norsk og latin. Dette gjøres av en navnekomité, som består av folk med spisskompetanse innenfor de ulike artsgruppene. 

Den nye soppen er det som kalles en kjernesopp. Ofte er disse soppene små, og storparten vokser på dødt plantemateriale. Andre lever på planter, og det finnes faktisk også noen som er parasitter på insekter.  

– Arten vi har funnet nå er ganske stor til å være en kjernesopp – omtrent tre centimeter bred, forklarer soppforskeren. 

Den nyoppdagede soppen vokser kun på den rødlistete Almekullsoppen. Foto © Björn Nordén

Den nyoppdagede soppen vokser kun på den rødlistete Almekullsoppen. Foto © John Bjarne Jordal

Almeskogen trues av sykdom

Selv om Chlorostroma vestlandicum vokser på Almekullsoppen, ser det ikke ut til at sistnevnte tar skade av å ha en annen sopp så tett på. Den nye sopper er med andre ord ingen trussel mot sin rødlistete samboer.  

Det er imidlertid en annen slags sopp, som etter hvert kan bli ødeleggende for artsmangfoldet i Vestlandsskogene.  

For det er antagelig ikke helt tilfeldig at den kresne nykomlingen har funnet seg til rette akkurat på Vestlandet. I mange skoger der er nemlig alm den dominerende tresorten. 

Trærne i vest er heller ikke rammet av almesyken, som er en soppinfeksjon som truer almetrær over hele verden. 

I Norge er infeksjonen utbredt på både Østlandet og Sørlandet, og alle trær som rammes av sykdommen dør. 

– I dag er Vestlandet en av de få stedene i Europa med mye gammel almeskog. Denne skogen er svært viktig, fordi den har stort biologisk mangfold og er levested for mange sjeldne og truete arter, forklarer soppforskeren.

– Jeg tror dessverre almesyken etter hvert vil komme også til Vestlandet. 

Hvordan vet du at en art er ny? 

Björn Nordén hadde troa på at dette var noe nytt – allerede første gang han kastet blikket på den svarte soppen med appelsingul kjerne.

Det er var likevel ingen snargjort affære å bli helt sikker på at han hadde oppdaget noe ingen hadde funnet før han. 

– Det har vært en lang prosess. Vi brukte over to år på å være sikkert på at Chlorostroma vestlandicum ikke var beskrevet før, forklarer Nordén. 

Han legger vekt på at han ikke har gjort jobben alene. 

– Jeg fikk god hjelp fra min kollega Thomas Læssøe. Han fant blant annet ut hvilken slekt soppen hører til. I tillegg har biolog John Bjarne Jordal bidratt, forklarer forsker Nordén. 

Det har likevel blitt mindre kronglete å oppdage en ny art enn det pleide å være. For bare noe år siden, var det nemlig krav om at nye artsbeskrivelser måtte skrives på latin. 

– Nå holder det at vi skriver den på engelsk. Det er veldig deilig! 

Kontaktperson: Björn Nordén

Les mer: Chlorostroma vestlandicum sp. nov., a host-specific mycoparasite on Hypoxylon vogesiacum from western Norway

   Motta nyhetsbrev fra nina