Nyhetsartikkel

Har du sett fjellrev?

Publisert 22.09.2015

Oppfordrer fjellfolk til å melde fra om observasjoner av denne sjeldne karen. 

 Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev følger utviklingen i fjellrevbestandene i Skandinavia. Foto © Anne Mathilde Thierry/NINA.
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev følger utviklingen i fjellrevbestandene i Skandinavia. Foto © Anne Mathilde Thierry/NINA.

På denne tida av året er det mange som ferdes i fjellet, og NINA mottar med jevne mellomrom henvendelser fra folk som har sett fjellrev eller har kommet over et fjellrevhi. 

–Det setter vi stor pris på, sier Nina E. Eide, seniorforsker i NINA. Slike meldinger er viktig for å finne eventuelle ukjente forekomster av fjellrev. 

Fjellreven er et av Norges mest utrydningstruede pattedyr, og står oppført som kritisk truet på den norske rødlista. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev følger utviklingen i fjellrevbestandene i Skandinavia. Kjente fjellrev-lokaliteter kontrolleres årlig for å påvise eventuelle ynglinger, men det hender jo at fjellreven også yngler andre steder.

Nylig fikk Eide melding om observasjon av fjellrev fra Setesdalsheiene, nærmere bestemt Njardarheim. 

–Her har ikke fjellreven vært sett på mange tiår! Det som også er veldig spennende er at dette ser ut til å være en valp av året, noe som kan tyde på at det faktisk har vært en yngling av fjellrev i dette området. Det er i så fall svært gledelig! 

Fjellrev observert i Setesdalsheiene

Kai Rune Olsen og kameratgjengen møtte denne fjellreven da de var på rypejakt i Njardarheim, Setesdalsheiene i forrige uke, og fikk tatt dette bilde med telefonen. Slike meldinger er viktig for å finne eventuelle ukjente forekomster av fjellrev. Foto © Kai Rune Olsen. 

Eide har også tidligere fått meldinger om observasjoner sør for Hardangervidda vinterstid. Dette er imidlertid den første sommermeldinga, som altså kan vise seg å være en yngling.  

–Slike meldinger om observasjoner i kanten av utbredelsesområdet er svært verdifullt for overvåkingsprogrammet på fjellrev, forklarer Eide.

Hun oppfordrer samtidig til å ta hensyn til fjellreven. 

– Skulle du være så heldig å møte fjellrev så nyt opplevelsen, men hold deg på avstand. Blir fjellreven forstyrret ved hiet kan den sky området.   

Godt år for fjellreven i Midt-Norge, dårligere i sør

Så langt i år har overvåkingsprogrammet registrert 35 valpekull, og minst 180 fjellrevvalper. De fleste av disse i Midt-Norge. Lengst nord og sør i landet er langt dårligere. Vi ser helt klart en sammenheng mellom forekomst av smågnagere og fjellrevynglinger i Sør-Norge. På Dovrefjell var det bare registrert en yngling i år. Her var det svært liten gnager aktivitet. På Finse ble det registrert tre ynglinger. Her ble det observert lemen til uti juni.  

At det er få ynglinger helt nord i Finnmark bekymrer Eide.

–Her er det mye mus, men altså bare en yngling av fjellrev. Vi er redd for at bestanden her har blitt så lav at den ikke klarer å respondere på en positiv endring i gnagerforekomstene.  

Sett fjellrev? 

Les mer om overvåkingsprogrammet for fjellrev

 

   Motta nyhetsbrev fra nina