Nyhetsartikkel

Status for norske laksebestander i 2017

Publisert 05.07.2017

Vedleggsrapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin vurdering av 179 elver er nå klar

Nye analyser viser at lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010 til 2014. Fortsatt er rømt oppdrettslaks den største trusselen mot norsk villaks. Det viser rapporten om status for norske laksebestander i 2017 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL).

Les nyhetssak fra VRL: Lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i perioden 2010 til 2014

Les rapporten: Anon. 2017. Status for norske laksebestander i 2017. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 10, 152 s.

Vedleggsrapporten: Anon. 2017. Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 10b, 868 s.

 

   Motta nyhetsbrev fra nina