Nyhetsartikkel

Følg fjellrevforskerne i felt

Publisert 11.07.2017

Denne uka kan du følge feltarbeidet for avlsprogrammet for fjellrev på kloss hold. Fjellrevforskerne har nemlig tatt over NINAs Instagram-konto.

Foto: Anne-Mathilde Thierry / NINA.
Foto: Anne-Mathilde Thierry / NINA.

Det er fjellrevforsker Anne-Mathilde Thierry som styrer NINAs Instagram-konto denne uka. Hun er på plass på avlsstasjonen for fjellrev på Saltfjellet på Oppdal, og vil fortelle historier fra feltarbeidet, om menneskene involvert i avlsprogrammet og det viktige arbeidet som blir gjort for å redde fjellreven. Og du får selvfølgelig sjansen til å bli bedre kjent med fjellreven sjøl også. Følg @NINAforskning på Instagram, eller se bildene her.

 

Få valper på avlsstasjonen i fjor

I fjor ble det kun født 20 valper fordelt på tre kull på avlsstasjonen, viser årsrapporten for avlsprogrammet for fjellrev som kom tidligere i sommer. Det lave antallet skyldes trolig at tre av avlsparene var ettåringer.

 

Liten suksess på Hardangervidda

18 av fjorårets valper fra avlsstasjonen ble satt ut på Hardangervidda i februar 2017. Der er det til sammen nå satt ut 87 valper, men det er så langt registrert få ynglinger. Det skyldes trolig at det ikke har vært toppår for lemen etter at utsettingene startet, og at fjellreven møter større konkurranse fra rødreven i dette området sammenlignet med på Dovrefjell og Finse, der reetableringen gikk relativt raskt.

 

Avlsprogrammet viktig for fjellreven

Av de 16 registrerte fjellrevynglingene som ble registrert i 2016 var åtte i Snøhetta og tre i Finseområdet. Minst 80% av årets kull i Norge hadde opphav i rever satt ut fra avlsprogrammet, viser genetiske analyser.

Les mer i årsrapporten: Landa, A., Ulvund, K., Eide, N. E., Meås, R., Andersen, R., Rød-Eriksen, L., Thierry, A.-M. & Flagstad, Ø. 2017. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2016. – NINA Rapport 1379. 29 s.

Les nyhetsmelding fra Miljødirektoratet: Liten suksess for fjellrev på Hardangervidda

Kontaktperson: Arild Landa

 

   Motta nyhetsbrev fra nina