Nyhetsartikkel

Spredning av fisk et økende problem

Publisert 13.07.2017

Fremmede arter kan true lokale fiskebestander. I sommer vil forskerne ha din hjelp til å kartlegge spredning av fisk i norske vann og vassdrag.

Ørekyt hører naturlig til i deler av Norge, men kan forårsake store skader på fiskebestander, spesielt aure, dersom den spres. Foto © Børre Dervo/NINA.
Ørekyt hører naturlig til i deler av Norge, men kan forårsake store skader på fiskebestander, spesielt aure, dersom den spres. Foto © Børre Dervo/NINA.

Spredning av fiskearter i vann og vassdrag er et økende problem over hele landet. Det gjelder både fremmede arter som er innført til Norge, og fisk som hører naturlig til i deler av landet, det vi kaller regionalt fremmede arter.

Introduksjon av fremmede arter kan ha svært negative effekter både på det biologiske mangfoldet og på vannkvaliteten, og føre til store skader på de fiskebestandene som danner grunnlaget for et godt fritidsfiske.

I de aller fleste tilfeller står mennesker direkte eller indirekte bak spredningen av ferskvannsfisk. Enten ved å benytte levende fisk som agn, eller satt ut i håp om å etablere nye arter for fiske. Spredning av fisk er forbudt og vurderes som miljøkriminalitet.

Trygve Hesthagen og Odd Terje Sandlund, begge seniorforskere i NINA, kartlegger spredning av ferskvannsfisk på oppdrag fra Miljødirektoratet. De oppfordrer fritidsfiskere til å melde ifra ved funn av fremmede arter.

– Lokalkunnskap og tips fra publikum er en viktig kilde for å avdekke spredning. For å sette inn effektive tiltak er det nødvendig at nye tilfeller blir påvist og rapportert så tidlig som mulig etter at introduksjonen først har skjedd.

Meld fra!

Har du observert fremmede arter der du fisker? Ta kontakt!

Les mer om spredning av fisk

   Motta nyhetsbrev fra nina