Nyhetsartikkel

Aktuelt

Med fjellrev i skolesekken

Publisert 14.08.2017

«Fjellrev i sekken» er et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn lærer om fjelløkologi, truede arter og bærekraftig bruk av naturressurser i naturen gjennom fjellreven.

Illustrasjon fra
Illustrasjon fra "Fjellrev i sekken": Inger Lise Belsvik

Fjellreven er kritisk truet i Norge, og situasjonen er i stor grad påvirket av menneskets handlinger gjennom de siste 100 årene. Den er et konkret eksempel på hvordan våre handlinger og valg i hverdagen kan påvirke naturen direkte. 

– Det er lett å forklare hva biologiske tilpasninger og komplekse økologiske samspill er gjennom fjellreven. Arten er sterkt påvirket av vår bruk og forvaltning av andre arter og naturressurser, og er derfor en utmerket symbolart for bærekraftig forvaltning av norsk natur, utdyper seniorforsker Nina E. Eide, som har jobbet med fjellreven i over 20 år.

Illustrasjon fra "Fjellrev i sekken": Inger Lise Belsvik.

Med dette utgangspunktet har NINA i tett samarbeid med naturformidler Kathrin H. Aslaksby, Heidi Ydse, Statens naturoppsyn og illustratør Inger Lise Belsvik utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg for barn fra 1. – 4. klasse som har som mål å gi elevene praktiske opplevelser og erfaringer ute som de kan bruke til å reflektere over hvordan våre handlinger påvirker naturen. «Fjellrev i sekken» skal gjøre elevene i stand til å se seg selv som en del av naturen og samfunnet.

Illustrasjon fra "Fjellrev i sekken": Inger Lise Belsvik.

– Gjennom sin sjarm «snakker» fjellreven lett til ungene i denne alderen. Suksessen de ulike bevaringsprosjektene på fjellrev har hatt, med å tredoble bestanden siste 10 år, gir også et viktig budskap; - det nytter å gjøre noe! Det er faktisk også ganske mange konkrete småting vi som enkeltpersoner kan gjøre i hverdagen som kan endre hvor sterk påvirkning vi har på fjellnaturen og fjellreven, og det er motiverende, sier Eide. 

 

Et fleksibelt undervisningsopplegg som kan settes sammen i ulike moduler

Undervisningsopplegget er aktivitetsretta, bygger på nysgjerrighet og utforskende arbeidsmåter, og er forankret i LK06.

Boka “Møt fjellreven” av Nina E. Eide, Terje Borg, Inger Lise Belsvik og Camilla Næss, skrevet for Interregprosjektet Felles Fjellrev, er sentral i undervisningsopplegget, mens selve undervisningsaktivitetene er elektronisk basert og kan brukes av alle. 

Illustrasjon fra "Fjellrev i sekken": Inger Lise Belsvik.

Lærerne får en kort innføring i bakgrunn, læringsmål og pedagogisk tilnærming i hver av de 30 undervisningsaktivitetene de kan velge blant.

Undervisningsopplegget er delt inn i tre hovedbolker:

•    Bli kjent med fjellreven – introduksjonsdel med forarbeid og forberedelser til hoveddelen
•    Fjellreven i økosystemet – hoveddel med fokus på økosystem og utrydningstruede arter
•    Klima og tilpasning – oppsummering med etterarbeid og presentasjon av arbeidet

Under hver hovedbolk finnes rundt 10 ulike aktiviteter eller undervisningsopplegg som kan brukes uavhengig av hverandre. Tanken er at lærerne selv kan gå inn på nettsiden og velge hvilke aktiviteter de ønsker å bruke. Varighet på hver aktivitet varierer fra 10 min til 60 min, og noen aktiviteter trenger man 1-2 timer på å gjennomføre. Her kan læreren kan velge og vrake blant aktivitetene, men det er satt opp noen forslag til kombinasjoner av aktiviteter som gir en god helhet.

 

God erfaring med opplegget i praksis

– Det er bra å ha en ressurs som er enkelt tilgjengelig og som en kan hente ut ifra for å krydre på opplegg en har, sier Marit Østby Nilsen.

Nilsen jobber i Fjelldriv, som blant annet arrangerer undervisningsopplegg for skoler gjennom den kulturelle skolesekken. Hun har god erfaring med å bruke deler av «Fjellrev i sekken» som supplement til eget opplegg, 

– Noen ganger har vi 1.-7.klasse samtidig, og «Fjellrev i sekken» fungerer bra til alle. Det er enkelt å variere og gjøre det både vanskeligere og enklere, forteller hun.

Hun trekker fram «Gjett hvem jeg er» -aktiviteten som eksempel på en artig aktivitet, som en kan bruke elementer av på flere måter.

"Gjett hvem jeg er" er en av aktivitetene i "Fjellrev i sekken". Illustrasjon: Inger Lise Belsvik.

– Alle elevene har en tegning av en art festet på ryggen, og en må gjette hvilken art en selv er. Lever jeg på bakken eller i lufta? Er jeg ei mus eller større? Dette er artig og fungerer langt ned i alderstrinn, sier Nilsen.

Artsplakatene som hører til «Gjett hvem jeg er»-aktiviteten bruker hun på flere måter.

– Hvis jeg har med artskortene kan jeg gjøre flere aktiviteter, for eksempel ha samtale om arter i fjellet, om økosystem og næringsnett, forteller Nilsen.

I disse dager sendes opplegget til oversetting og tilpasning til svenske skoler, og opplegget vil også bli oversatt til samisk.

Les mer: 
Undervisningsopplegget «Fjellrev i sekken»
Lærerveiledning

Kontaktpersoner:
Nina E. Eide
Camilla Næss
Kathrin H. Aslaksby

Rollespill er en av de mange aktivitetene i "Fjellrev i sekken". Illustrasjon: Inger Lise Belsvik.

   Motta nyhetsbrev fra nina