Nyhetsartikkel

Aktuelt

Til helga starter villreinjakta

Publisert 17.08.2017

Søndag går startskuddet for villreinjakta, som mange jegere har planlagt og gledet seg til i lang tid. I år blir jakta spesiell i flere områder fordi det vil være et ekstra fokus på innsamling av prøver for å kartlegge skrantesjuke.

Foto: Olav Strand/NINA
Foto: Olav Strand/NINA

I Nordfjella startet jakta allerede 10. august i år, fordi man ønsker å skyte ut hele villreinstammen i området i et forsøk på å bekjempe skrantesjuke, og ordinær jakt er første steg på veien. I øvrige villreinområder starter jakta søndag 20. august. Det vil også i disse områdene være et fokus på innsamling av prøver.

– Villrein har vært en viktig ressurs for folk i dette landet helt siden siste istid, og villreinjakta er en viktig kulturtradisjon med svært lange historiske røtter. For mange er jakta årets høydepunkt, men i år blir den nok spesiell for mange, forteller Olav Strand, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Skal skyte ut bestand

Strand har jobbet med og fulgt de norske villreinbestandene i mange år. NINA har ansvaret for et overvåkingsprogram på villrein, som skal bidra til å sikre bærekraftig høsting av arten. Jegere har i flere tiår bidratt til å samle inn data som dokumenterer bestandenes produksjon og utvikling.

– Normalt er forvaltningen av hjorteviltbestandene i Norge basert på at det skal høstes et bærekraftig overskudd og jegerne er opptatt av å bevare villreinstammene på lang sikt. For første gang i historien planlegger man nå å utrydde en hel villreinstamme. Det har aldri vært gjort før og representerer noe helt nytt i hjorteviltforvaltningen her til lands, forklarer Strand.

Det legges opp til en omfattende prøveinnsamling fra Nordfjella, men også fra øvrige villreinområder i landet.

Vil bekjempe spredning

De omfattende tiltakene skyldes at det våren 2016 ble påvist skrantesjuke hos reinsdyr i Nordfjella. Det er foreløpig påvist seks tilfeller av sykdommen (per 17. august) på villrein i området. Sykdommen er kjent fra Nord-Amerika, hvor den siden åttitallet har blitt oppdaget i stadig nye områder og enkelte steder har begynt å forårsake bestandsnedgang hos hvithalehjort og mulhjort. Tilfellet i Nordfjella er det første på reinsdyr i det hele tatt og det første tilfellet av denne smittsomme prionsykdommen i Europa.

– For å forsøke å bekjempe sykdommen er det bestemt at alle reinsdyr som lever mellom Rv50 og Rv52 i Nordfjella skal fjernes. Etter en karanteneperiode skal en tilbakeføre reinsdyr til området. Forhåpentligvis kan reinsdyr som lever sør for fylkesveg 50 Hol-Aurland eller på Hardangervidda danne grunnlag for en ny villreinstamme i Nordfjella, forklarer Strand.

Du kan lese mer om skrantesjuke, også kalt CWD, her. (Lenke)

Mottar gjerne prøver fra alle felte dyr

I Nordfjella vil det bli tatt prøver av alle reinsdyr. I tillegg er det viktig at også jegere som jakter i andre områder leverer inn prøver. Det knytter seg særlig spenning til området sør for fylkesvei 50 i Nordfjella og på Hardangervidda, som er Norges og Europas største villreinstamme. Det er igangsatt egne prøveinnsamlingsprogram i disse områdene.

– Dersom en skal lykkes med å bekjempe skrantesjuke er vi helt avhengige av at så mange som mulig leverer inn prøver av dyra som skytes. Vi håper å få prøver av alle felte dyr i høst! sier Strand.

Du finner mer informasjon om prøveinnsamling og hvordan du kan levere prøver på hjorteviltportalen (lenke).

Fortsetter med elg og hjort

Senere i høst, når hjort- og elgjakta starter, vil det bli igangsatt egne innsamlingsprogram for å lete etter sykdommen i disse bestandene. Dette vil skje i kommunene rundt Nordfjella, men også i Selbu og tilgrensende områder i Trøndelag, siden det ble påvist noe som kan være en annen form for skrantesjuke hos to eldre elgkyr der i fjor.

– Det største faren for spredning i Nordfjella for øyeblikket er at sykdommen også rammer elg og i første rekke hjort som har en overlappende utbredelse med den berørte villreinstammen, avslutter Strand.

Det er igangsatt egne innsamlingsprogram blant villrein i Nordfjella, på Hardangervidda og i Forolhogna. Andre jegere som ønsker å levere prøver kan kontakte lokalt mattilsyn. Les mer på hjortevilt.no!

Kontaktpersoner i NINA:

   Motta nyhetsbrev fra nina