Nyhetsartikkel

Lanserer film om skrantesjuke

Publisert 28.08.2017

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm i to deler som skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe.

Skjermdump fra film. Video: Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter
Skjermdump fra film. Video: Norsk institutt for naturforskning og Norsk villreinsenter

Det pågår i disse dager en utvidet jakt på villrein i Nordfjella i et forsøk på å stanse spredning av CWD, også kalt skrantesjuke, i Norge. Mange har spørsmål om den dødelige dyresykdommen som det så langt er påvist seks tilfeller av på villrein i Nordfjella.

I et forsøk på å besvare en del av spørsmålene har Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk villreinsenter fått laget en film som nå presenteres for første gang.

Informasjon til alle

– Vi opplever at jegere og andre har spørsmål om og lurer på hva skrantesjuke egentlig er. Dette har vi tatt på alvor og har fått laget en film som på enklest mulig vis forsøker å forklare hva denne alvorlige sykdommen er, hvordan den smitter og hvorfor smitterisikoen er så stor ved saltsteiner, sier Olav Strand, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Se filmen her:

Sykdommen er kjent fra Nord-Amerika, hvor den siden åttitallet har blitt oppdaget i stadig nye områder og enkelte steder har begynt å forårsake bestandsnedgang hos hvithalehjort og mulhjort. Da den ble påvist i Nordfjella første gang våren 2016 var det også første registrerte tilfelle på reinsdyr noen gang, og det første tilfelle av denne smittsomme prionsykdommen i Europa.

– Men hva er egentlig et prionprotein og hvordan rammer de hjortedyr? Hva er viktige smittekilder? Dette er slikt som mange lurer på og som vi håper å gi svaret på med filmen, sier Strand.

Pågår omfattende prøvetaking

Det pågår i dag en omfattende prøveinnsamling fra alle felte dyr i Nordfjella villreinområde i et forsøk på å kartlegge sykdommen. Det er også startet egne innsamlingsprogram blant villrein på Hardangervidda og i Forollhogna. Strand oppfordrer alle jegere til å levere inn prøver fra felte dyr.

– Det er viktig at også jegere utenfor Nordfjella bidrar i prøveinnsamlinga. Andre jegere som ønsker å levere prøver kan kontakte lokalt mattilsyn eller vil finne mer informasjon om levering av prøver på Hjorteviltportalen, forklarer han.

Det vil i høst under elg-, hjort-, og rådyrjakta også være egne innsamlingsprogram fra disse artene. Dette vil skje i kommunene rundt Nordfjella, men også i Selbu og tilgrensende områder i Trøndelag, siden det ble påvist noe som kan være en annen form for skrantesjuke hos to eldre elgkyr der i fjor.

Du finner mer informasjon om prøveinnsamling og hvordan du kan levere prøver på hjorteviltportalen. Vil du vite mer om skrantesjuke? Les mer informasjon på Hjorteviltportalen og nina.no

Kontaktpersoner i NINA:

Olav Strand

Bjørnar Ytrehus

Christer M. Rolandsen

   Motta nyhetsbrev fra nina