Nyhetsartikkel

Hvor har laksen i havet sin opprinnelse?

Publisert 29.09.2017

Nå kjenner vi slektskapet mellom laksebestandene i Øst-Atlanteren, takket være samarbeid mellom 33 forskere fra 13 land. Det gir nye muligheter for å forstå laksens liv i havet.

Laksefiske på havet. Foto: Roar A. Lund.
Laksefiske på havet. Foto: Roar A. Lund.

Når laksen forlater hjemelva og svømmer ut i havet, blander den seg med laks fra andre elver. Dette stadiet av laksens liv er det vi har minst kunnskap om. Hvor svømmer de ulike bestandene når de forlater hjemelva? Hva spiser de? Hvordan blir de påvirket av klimaendringer?

33 forskere fra 13 nasjoner i Europa gikk derfor sammen om å kartlegge det genetiske slektskapet mellom laksebestander i Øst-Atlanteren, og viste samtidig at det er mulig å bestemme den geografiske opprinnelsen til laks fanget i havet. 

– Dette åpner opp for nye muligheter for å forstå laksens liv i havet, og utnytte økologisk informasjon fra alle individer som blir fanget der, siden de alle bærer et «genetisk merke» med informasjon om hvor de kommer fra, sier Vidar Wennevik (Havforskningsinstituttet) og Sten Karlsson (NINA), som er to av de 33 forskerne.


32 888 laks fra 325 elver

Arbeidet som nylig er publisert av ICES Journal of Marine Science, er basert på genetiske studier av 32 888 laks fra 325 elver fra 13 nasjoner i Europa. Studieområdet spenner fra Spania i sør til Finnmark i nord, og fra Island i vest til Kvitsjøen i øst.

Arbeidet baserer seg på genetiske data innsamlet fra elvene. Her driver forsker Vidar Wennevik fra Havforskningsinstituttet på med elfiske i en av elvene. Foto: Laila Unneland.

Fjorten DNA-markører er brukt for å beskrive laksens genetiske struktur. 

– Vi har brukt såkalte mikrosatellitter, som er repeterende DNA-segmenter med stor variasjon mellom individer, og som er utmerkete til å avdekke nært slektskap, forklarer forskerne. 

Kunnskapen som er presentert i det nye arbeidet innebærer at all laks i Atlanterhavet har et «genetisk merke» som gjør det mulig å finne ut hvor laksen kommer fra på regionalt nivå.

 

Tre ulike grupper laks 

Studien viser at laksen fra vår side av Atlanterhavet kan deles inn i tre store grupper: nordlig (Norge og Russland), sørlig (Skottland, England, Wales, Irland, Danmark, Frankrike og Spania) og Island. Innenfor hver av disse regionene er det flere genetiske undergrupper – for eksempel er laksen i Finnmark i slekt med laksen østover på Kolahalvøya, og tilhører en annen genetisk gruppe enn laksen fra Midt- og Sør-Norge. 

Figuren fra artikkelen viser hvordan de tre hovedgruppene av laks i Øst-Atlanteren kan deles videre inn i ulike undergrupper (klikk på bildet for å se det i større format).

 

Forskere fra Havforskningsinstituttet og NINA med

Det er gjennom et europeisk forskningssamarbeid på laks, finansiert av prosjektet Salmon at Sea (SalSea-Merge) i EU sitt sjuende rammeprogram, at forskerne har kommet fram til denne nye kunnskapen. Fra Norge er det med forskere fra Havforskningsinstituttet og NINA. John Gilbey fra Marine Scotland Science er førsteforfatter på artikkelen. Forskningssjef Kjetil Hindar i NINA, som også er med på artikkelen, berømmer det gode samarbeidet mellom genetikere fra så mange forskjellige lab-er og nasjoner. 

 

Tilgjengelig for alle som vil spore laksen

Samarbeidet er unikt og har resultert i en «genetisk standard» (engelsk: ‘genetic baseline’) som karakteriserer laks fra hele det øst-atlantiske utbredelsesområdet. Denne er allerede tatt i bruk for å finne ut opprinnelsen til laks fanget i havet nær Island og ved Færøyene. Den genetiske standarden er tilgjengelig for alle som vil bruke den til å finne ut hvor laksen i havet kommer fra.

 

Kontaktperson i Havforskningsinstituttet:

Vidar Wennevik

Kontaktpersoner i NINA:

Kjetil Hindar
Sten Karlsson 


Les mer: 
Gilbey, J., Coughlan, J., Wennevik, V., Prodöhl, P., Stevens, J. R., Garcia de Leaniz, C., Ensing, D., Cauwelier, E., Cherbonnel, C., Consuegra, S., Coulson, M. W., Cross, T. F., Crozier, W., Dillane, E., Ellis, J. S., García-Vázquez, E., Griffiths, A. M., Gudjonsson, S., Hindar, K., Karlsson, S., Knox, D., Machado-Schiaffino, G., Meldrup, D., Eg Nielsen, E., Ólafsson, K., Primmer, C. R., Prusov, S., Stradmeyer, L., Vähä, J.-P., Veselov, A. J., Webster, L. M. I., McGinnity, P., Verspoor, E. 2017. A microsatellite baseline for genetic stock identification of European Atlantic salmon (Salmo salar L.).
– ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fsx184.
 

   Motta nyhetsbrev fra nina