Nyhetsartikkel

Aktuelt

Villesel vender tilbake

Publisert 07.11.2017

Med forskernes hjelp er det asiatiske villeselet, kulan, tilbake på de sentrale steppene i Kasakhstan - etter hundre års fravær. Dette er det første, viktige skrittet på veien mot å gjenopprette de store planteeterne i dette unike steppehabitatet.

24. oktober i år ble en første gruppe på ni dyr sluppet ut i en innhegning ved utkanten av Altyn Dala verneområde i det sentrale Kasakhstan. Dyrene ble transportert 1200 kilometer med helikopter fra Altyn Emel National Park sørøst i landet. Foto John Linnell/NINA.
24. oktober i år ble en første gruppe på ni dyr sluppet ut i en innhegning ved utkanten av Altyn Dala verneområde i det sentrale Kasakhstan. Dyrene ble transportert 1200 kilometer med helikopter fra Altyn Emel National Park sørøst i landet. Foto John Linnell/NINA.

Eselet som forsvant

Prosjektet KULANSTEP har som mål å å bygge opp igjen kulanbestanden i Kasakhstan. En gang fantes nemlig kulan over hele Midt-Østen og Sentral-Asia – fra Middelhavet til det østlige Mongolia.

Men i løpet av de siste to århundrene har utbredelsen gått dramatisk tilbake, til mindre enn 3% av den opprinnelige. Selv om arten klarer seg forholdsvis godt i Mongolia er den sentralasiatiske underarten klassifisert som truet, og eksisterer kun i små isolerte populasjoner i Turkmenistan, Kasakhstan og Usbekistan.

Gjeninnfører kulan til de sentrale steppene i Kasakhstan

Etter lang tids forberedelser ble nylig ni villesel ført om bord i et helikopter i Altyn Emel National Park sørøst i landet, og fløyet de 1200 kilometerne til Altyn Dala verneområde i sentrale Kasakhstan. Her ble de sluppet ut i en innhegning i nærheten av verneområdet. Til våren slippes de fri, og skal klare seg på egen hånd i sitt nye leveområde.

Dette er den første gruppen av flere villesel som skal flyttes. Og det første, viktige skrittet mot målet om å gjenopprette de store planteetere i dette unike steppehabitatet. I løpet av de neste 3-4 årene tar prosjektet sikte på å flytte enda 30-40 dyr fra Altyn Emel til de sentrale steppene.

–Denne første forflytningen var et pilotprosjekt for å teste metode og logistikk i forbindelse med innfangning, håndtering, transport og utsetting, sier Petra Kaczensky, forsker ved NINA, som koordinerte prosjektet.

–Fremgangsmåten som besto i å bruke en innhegning til å fange dyr, kjemisk immobilisering for håndtering, helikopter for transport og en stor innhegning ved utslippsområde fungerte svært bra. Fremgangsmåten vil finjusteres noe for kommende år, forklarer Steffen Zuther, prosjektleder ved Altyn Dala Conservation Initiative og gjennomføringspartner i Kasakhstan.

Unikt vindu for økosystemrestaurering

– Ulike omstendigheter gir oss nå en unik mulighet for å bevare kulan i Kasakhstan, forteller Kaczensky.

–De pågående sosiale og økonomiske endringene som følge av Sovjetunionens kollaps har frigjort et stort område med tilgjengelige habitater i den sentrale delen av landet, som også huseren av verdens største populasjoner av saigaantilope. Dette området er underlagt Altyn Dala Conservation Initiative, som jobber med restaurering av økosystemet.

I tillegg har kulanpopulasjonen i Altyn Emel National Park vokst i den grad at parken nå har et overskudd av dyr som kan danne grunnlag for nye populasjoner.

Med finansiering fra Fondation Segré og Nuremberg Zoo ble det også økonomisk mulig å gjennomføre prosjektet.

Dette er KULANSTEP

Prosjektet koordineres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og gjennomføres sammen med  Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan (ACBK) i samarbeid med the Committee of Forestry and Wildlife (CFW) of the Ministry of Agriculture of Kazakhstan, the Royal Society for Protection of Birds (RSPB), Frankfurt Zoological Society (FZS) og Nuremberg Zoo innenfor rammeverket til Altyn Dala Conservation Initiative (ADCI).

Teknisk veterinærhjelp ble levert av Wildlife Conservation Society og University of Veterinary Medicine fra Østerikke.

Les mer om prosjektet KULANSTEP

Pressebilder fra NINA

Pressebilder fra FZS

Kontaktpersoner: 

 

Samarbeidspartnere

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)  

NINA er Norges største institutt for anvendt økologi med over 240 ansatte. I tillegg til å drive forskning driver NINA prosjekter i forbindelse med arter og habitatrestaurering, konfliktreduksjon, bærekraftig forvaltning, miljøkonsekvensanalyse og  and verneområdeforvaltning. Store pattedyr er et av instituttets kjerneområder av ekspertise og instituttet er involvert i prosjekter som er relevant for bevaring av biomangfold i mange land i Europa, Afrika og Asia, samt Arktis og Antarktis.

Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan (ACBK) 

ACBK er en nasjonal NGO i Kasakhstan som siden 2004 har arbeidet for bevaring av landets natur. Den har vært den implementerende organisasjonen i Altyn Dala Conservation Initiative (ADCI) siden begynnelsen i 2006. ACBK har omfattende erfaring med prosjektledelse og gjennomføring, og gode forbindelser til de relevante myndighetene i Kasakhstan.  Organisasjonen jobber med flere arter av fugl, pattedyr og planter. ACBK er den viktigste partneren for gjennomføringen av kulanprosjektet i Kasakhstan.

Kontakt:

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) 

Royal Society for the Protection of Birds har støttet bevaring i Sentral-Asia – Kasakhstan, Turkmenistan og Usbekistan – siden 2004 og er en av grunnleggerne av Altyn Dala Conservation Initiative (ADCI). Blandt mange aktiviteter i samarbeid med ACBK har RSPB tilrettelagt for utviklingen av arealforvaltningsplaner for flere vernede områder nasjonalt samt foreslått en mekanisme for lokaltforvaltning av 1,8 milioner hektar økologisk korridor som forbinder de to største vernede områdene innenfor ADCI.

Kontakt: Stephanie Ward / Stephanie.ward@rspb.org.uk / +44 (0)7802292719

Frankfurt Zoological Society (FZS) 

Frankfurt Zoological Society er en internasjonal NGO og prosjektpartner som samfinansierer kulanprosjektet og er med på å lede den tekniske gjennomføringen. FZS har lang fartstid med gjeninnføringsprosjekter i Afrika og Europa, og er en av partnerne i Altyn Dala Conservation Initiative.

Kontakt: Dagmar Andres-Brümmer / andres-bruemmer@zgf.de / +49 69 94 34 46 11

Nuremberg Zoo 

Nuremberg zoo er et fristed for truede arter og tar del i European Endangered Species Programs (EEP) med mer enn 30 arter. Den zoologiske hagen er også aktiv i bevaringsarbeidet for dyr og deres naturlige habitat in situ. Nuremberg Zoo var avgjørende for å etablere feltstasjonen og akklimatiseringsfasilitetene for den planlagte gjeninnføringen av kulan og vil samfinansiere prosjektet videre.

Kontakt: Dr. Nicola Mögel / Nicola.moegel@stadt.nuernberg.de / +49-911-5454801

   Motta nyhetsbrev fra nina