Nyhetsartikkel

Elefanter i Namibia mer stresset utenfor nasjonalparken

Publisert 25.01.2018

Stressnivået hos elefanter som lever i områdene utenfor Etosha nasjonalpark er høyere enn hos elefanter inne i parken. Det kommer frem i en studie der forskere ved NINA og NTNU har målt nivået av stresshormoner i elefantmøkk.

Afrikansk elefant. Foto: Trine Hay Setsaas
Afrikansk elefant. Foto: Trine Hay Setsaas

Etosha nasjonalpark i Namibia huser en populasjon på rundt 3000 afrikanske elefanter (Loxodonta africana). Parken er inngjerdet og godt regulert. I tillegg sørger flere vannhull for at elefantene har god tilgang til vann nærmest året rundt. Som et av det sørlige Afrikas mest populære naturreservater tiltrekker parken seg besøkende fra hele verden.

Effekter av menneskelige forstyrrelser

Bebyggelsen rundt og i nærheten av Ethosa nasjonalpark, i Kunene-regionen, øker i takt med den økte velstanden som følger av turismen til nasjonalparken. Dette øker graden av menneskelige forstyrrelser, og påvirker i stor grad de elefantflokkene som lever naturlig i områdene utenfor parken.

-Elefanter vil naturlig nok prøve å unngå å møte på mennesker, for eksempel ved å bare besøke vannhull etter solnedgang, eller holde seg borte fra bilveier, sier Craig Jackson, forsker ved NINA.

-Til tross for dette vil elefanter tiltrekkes av menneskeskapte vannkilder og avlinger, spesielt under tørketiden. Dette øker sannsynligheten for at det oppstår stressende konfrontasjoner mellom elefanter og mennesker.

Forskere fra NINA og NTNU, i samarbeid med det Namibiske departementet for miljø og turisme, har undersøkt stressnivået hos elefanter i Etosha nasjonalpark og i områdene utenfor parken.

Hormoner i avføring som indikator på stress

Stress fører til økte nivåer av stresshormonet glukokortikoid i blodet. Stressnivå hos ville dyr har tidligere blitt målt ved å ta blodprøver. Denne fremgangsmåten er forøvrig problematisk i forhold til studier på større pattedyr som må bedøves i forbindelse med prøvetaking, og da spesielt når det gjelder truede arter. Bedøving og håndtering vil virke stressende på dyret og kan påvirke prøveresultatene.

Derimot er det slik at rester av stresshormonet, såkalte metabolitter, skilles ut blant annet i tarmen. Dermed kan stressnivå også måles ved å samle inn prøver av avføring.

""Louis Hunninck, stipendiat ved NTNU, samler inn prøver av elefantmøkk for analyse. Metoden har, i motsetning til tradisjonelle blodprøver, svært liten innvirkning på dyrene. Foto: Iris Hagvåg Ringstad, NTNU.

-Metoden som vi har brukt er langt mer skånsom for elefantene, sier Roel May, seniorforsker ved NINA. -Dessuten gir metoden en mer nøyaktig fremstilling av stressnivået slik det har vært over lengre tid, og er altså en bedre indikator på kronisk stress.

Det viste seg at konsentrasjonen av metabolitter i avføringen var en og en halv gang høyere hos elefanter som lever ute i Kunene-regionen enn hos elefanter inne i selve Etosha nasjonalpark. Med andre ord er elefantene som lever utenfor nasjonalparken klart mer stresset enn de som bor på innenfor gjerdet som omkranser parken.

-Dette kan altså knyttes til omfanget av menneskelige forstyrrelser utenfor Etosha nasjonalpark, legger Jackson til. -I tillegg ser vi også at både flokkstørrelse og antall kalver per elefanthunn var lavere ute i Kunene-regionen enn inne i nasjonalparken, men her trengs det ytterligere studier for å kartlegge om det er det høye stressnivået som påvirker fertilitet og populasjonsstørrelse negativt.

Les artikkelen her:

Hunninck, L., Ringstad I. H., Jackson, C. R., May, R., Fossøy, F., Uiseb, K., Killian, W., and Røskaft, E. 2017. Being stressed outside the park – conservation of African elephants (Loxodonta Africana) in Namibia. Conservation Physiology 5: 1-11.

Kontakt: Craig Jackson

   Motta nyhetsbrev fra nina

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema