Nyhetsartikkel

PhD: Sjøfugl og offshore vindkraft

Publisert 02.03.2018

NINA-forsker Signe Christensen-Dalsgaard forsvarer fredag sin doktorgradsavhandling ved NTNU. I doktorgradsarbeidet har hun undersøkt hva som styrer bevegelsesmønstre og bruk av beiteområder hos hekkende krykkje og toppskarv, og hvordan dette igjen påvirker sjøfuglenes reproduksjon.

Krykkje og toppskarv. Foto Signe Christensen-Dalsgaard/NINA.
Krykkje og toppskarv. Foto Signe Christensen-Dalsgaard/NINA.

Oppgaven har tittelen “Drivers of seabird spatial ecology – implications for development of offshore wind-power in Norway”.

Vindkraft er en av de raskest voksende kildene til fornybar energi, og produksjonen er nå også flyttet til marine områder. Vi har imidlertid lite kunnskap om hvordan offshore vindkraft påvirker sjøfugl. Er det slik som mange frykter at vindkraftutbygging vil fortrenge sjøfugl fra viktige beiteområder? Eller at vindkraftverk kan skape barrierer for fugletrekk?

I doktorgradsarbeidet har Christensen-Dalsgaard undersøkt bevegelsesmønstre hos krykkje og toppskarv.

–Jeg har kartlagt sjøfuglenes beiteområder ved hjelp av små dataloggere som registrerte fuglenes bevegelser i tid og rom. Videre studerte jeg hvor fleksible fuglene er i forhold til område- og diettvalg, og hvordan dette, i kombinasjon med værforhold, påvirker ungenes vekst og overlevelse.

Christensen-Dalsgaard fant at det er noen grunnleggende miljøforhold som kjennetegner gode beiteområder for artene hun studerte. Dette gjør det mulig å forutsi hvilke områder som kan være viktige for hekkende sjøfugl og derfor viktige å verne for menneskelig inngrep, for eksempel vindkraft til havs.

–Når det gjelder krykkje og toppskarv, som jeg har jobbet med i min avhandling, viser resultatene at man med en gjennomtenkt og kunnskapsbasert forvaltning av de marine områdene trolig kan etablere vindkraft til havs slik at mulige konflikter reduseres.

Kontakt: Signe Christensen-Dalsgaard

 

Informasjon om disputasen

Tid og sted: 2.mars kl. 13.15 - Disputasrommet, NTNU Gløshaugen

Prøveforelesning: Foraging ecology of seabirds in a changing world

Kl. 10.15 - Disputasrommet, NTNU Gløshaugen

Bedømmelseskomité:

  • Professor Robert Furnes, University of Glasgow
  • Assistant Professor Dr. Judy Shamoun-Baranes, University of Amsterdam
  • Førsteamansuensis Thor Harald Ringsby, NTNU

Les mer på NTNUs nettsider

   Motta nyhetsbrev fra nina

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema