Nyhetsartikkel

Urbane bier gir naturbevissthet

Publisert 06.03.2018

I ny bok viser NINA-forskere hvordan fokus på pollinatorer i byen styrker koblingen mellom menneske og natur.

Foto: Bybi
Foto: Bybi

I den ferske boken «Reconnecting natural and cultural capital” setter forskere fra hele verden fokus på hvordan vi bedre kan ta vare på naturen gjennom å kjenne de kulturelle verdiene den gir.  Ett av kapitlene er skrevet av NINA-forskerne Erik E. Stange, David N. Barton og Graciela M. Rusch.

– Vi retter blikket mot de kulturelle økosystemtjenestene som er knyttet til pollinering, forteller Stange.

Økosystemtjenester er alle de godene og tjenestene vi mennesker får fra naturen. Dette kan for eksempel være forsynende tjenester som at vi får mat og tømmer, eller såkalte kulturelle økosystemtjenester, som er de tjenestene som vi kan knytte til opplevelses- og kunnskapsverdier.  Friluftslivsopplevelser og kunnskap om økosystemene rundt oss er kulturskapende.

– Pollinering fra bier får mye oppmerksomhet knyttet til matproduksjon. I urbane områder har vi færre slike forsynende tjenester. Når så mange av oss nå bor i byer blir de kulturelle økosystemtjenestene desto viktigere for å synliggjøre de fordelene vi har av å bevare natur både i og utenfor byene, sier Stange.

Oslobier styrker folks bevissthet til naturen

I boka diskuterer de norske forskerne hvordan en styrking av forholdene for pollinatorer i byen fremmer kunnskap om økosystemer i byen og er kulturskapende.

–  Biene er karismatiske dyr som synliggjør koblingen mellom naturen og de godene vi får fra den. Det gjelder ikke bare mat, men også landskapsestetikk. De blomstene som vi synes er så vakre for eksempel, produseres av plantene nettopp for å tiltrekke pollinatorer, sier Stange.

I boka skriver forskerne om to prosjekter som brukes til å kartlegge ressursene til pollinatorer. I prosjektet Pollinatorpassasjen inviterte urbane birøktere fra birøkterorganisasjonen ByBi Oslos innbyggere til å se byen fra pollinatorenes perspektiv, og oppfordret innbyggerne til å plante blomster, bygge insekthotell og gjøre andre tiltak for å skape en insektvennlig korridor gjennom byen. Folk tok bilder av sine bidrag og lastet de opp til nettsiden, der de ble knyttet til et kart som viser nettverket av serveringssteder og overnattingsmuligheter som finnes for insektene i byen. Slik ble forholdene for pollinatorene bedret, samtidig som mange fikk en større innsikt i pollinatorenes rolle i økosystemet.

pollinatorpassasjen.no

Forskerne fra NINA har også ledet et prosjekt som har utviklet et kart som kvantifiserer egnetheten av et område både for honningbier og ville bier med tanke på tilgang til blomstrende vegetasjon. Forskerne mener en slik modell kan være svært nyttig for både naturforvaltning og planlegging av byens framtid. 

– Pollinatorer er såpass viktige for økosystemets funksjon at de utgjør en nyttig indikator av det øvrige mangfoldet i urbane områder, forklarer Stange.

Boka er utgitt av EU-kommisjonen og kan lastes ned her.

Kontakt: Erik Stange
 

   Motta nyhetsbrev fra nina

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema