Nyhetsartikkel

Dramatiske endringer på europeiske fjelltopper

Publisert 06.04.2018

Antallet plantearter på fjelltopper over hele Europa øker stadig raskere, i takt med at klimaendringene akselererer. 

Foto: Siri Lie Olsen / NINA.
Foto: Siri Lie Olsen / NINA.

De siste tiårene har vegetasjonen på fjelltoppene i Europa endret seg stadig raskere, viser et stort forskningssamarbeid som nylig er publisert i tidsskriftet Nature. Takket være data fra 302 fjelltopper i hele Europa, samlet inn gjennom 145 år, har forskerne kunnet sammenligne dagens situasjon med registreringer gjort av botanikere for flere mannsaldre siden.

Samme trenden i hele Europa

Økningen i artsrikhet gikk fem ganger raskere i perioden 2007 til 2016 enn den gjorde for femti år siden mellom 1957 og 1966.

̶ Vi ser de samme trendene over hele Europa, sier Siri Lie Olsen, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), som har vært med på å kartlegge 13 av de 302 fjelltoppene i regi av Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Fra Norge har forskere fra både UiB, NMBU, NIBIO, HSN og NINA deltatt i kartleggingen.

Foto: Torbjørn Høitomt / BioFokus.

Akselerasjonen er påfallende synkron med akselerasjonen i klimaendringer, og er ikke koblet til andre globale drivkrefter for endringer.

̶ Studien viser tydelig at klimaendringene påvirker naturen allerede. Det er ikke noe som skjer i en fjern fremtid. Og endringene skjer ikke bare i isolerte områder, men over hele kontinentet, avslutter Olsen.

Les artikkelen 

Les nyhetssaker fra andre norske forskningsinstitusjonene som har vært involvert: 
Dramatiske endringar på fjelltoppane (UiB)
Dramatiske endringar på norske fjelltoppar (NMBU)
Dramatisk endring i plantelivet på fjelltoppane (NIBIO)
The 26950km hike for 302 data points
 

   Motta nyhetsbrev fra nina