Nyhetsartikkel

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein

Publisert 25.04.2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har samlet inn radiohalsbånd fra samtlige fem merkede villrein i sone 2 i Nordfjella, etter at det ble påvist isdannelse på dem.

NINA har fjernet radiosendere fra fem villrein i Nordfjella sone 2. Foto: Aurland Fjellstyre
NINA har fjernet radiosendere fra fem villrein i Nordfjella sone 2. Foto: Aurland Fjellstyre

Fire av radiohalsbåndene ble fjernet fra dyrene i februar, mens den siste kom av i mars. I etterkant har man brukt tid på å lokalisere de utløste halsbåndene under snøen og i terrenget, og den siste ble hentet ut 14. april.

Brukte fjernutløsning

– Vi lyktes med å fjerne radiohalsbåndene på tre av dyrene ved å løse ut drop-off-funksjonen med fjernkontroll. Da falt halsbåndene av og disse dyrene ser ut til å ha det bra i etterkant. De to resterende reinene ble avlivet. Hos den ene løsnet ikke halsbåndet, trolig på grunn av at isklumpen holdt drop-off-mekanismen sammen. Den andre skutte reinen var merket i 2009 og bar en eldre type sender uten drop-off funksjon. De ble skutt fordi vi ikke kunne risikere at isklumpene vokste seg større og skapte lidelser for disse to dyrene, forklarer Bjørnar Ytrehus, dyrevelferdsombud i NINA.

Isdannelse og vanskelige værforhold i Nordfjella har ført til at arbeidet med å avslutte merkeprosjektet har tatt lang tid. Drop-off funksjonen har ikke fungert optimalt, og NINA arbeider sammen med produsenten for å se om det finnes bedre løsninger.

Trolig ikke alvorlige lidelser

– Vi er glade for at operasjonen nå er over og at alle fem halsbånd er hentet ut. Isklumpene var forholdsvis små, men de har sannsynligvis vært ubehagelige for dyra. Vi anser det ikke som sannsynlig at isklumpene har skapt alvorlig lidelse for de merkede dyrene. Rein er anatomisk bygd for å bære et gevir av anselig størrelse og vekt, og de merkede dyra har fulgt flokken hele tiden. Det var heller ikke skader på rein som er undersøkt i etterkant, sier Ytrehus.

Hodet til simla som hadde båret halsbånd 17 ble undersøkt. Pelsen var slitt av under halsbåndet og mellom underkjevene, men det ble ikke sett sår eller synlig skadet hud.

Tar isdannelse svært alvorlig

NINA var i henhold til tillatelsen fra Mattilsynet forpliktet til å ta de fem dyrene i sone 2 i Nordfjella ut av forsøket etter at oppsynsmannskap fra Aurland fjellstyre, på oppdrag fra NINA, observerte isdannelse i halsbåndet deres. Les hele saken her: Flere villrein med isdannelse på halsbånd

Tidligere i vinter ble det også avlivet ei simle i sone 1 i Nordfjella med en isklump på senderen rundt halsen. (Les saken her: Avlivet simle med isklump i halsbåndet)

NINA tar episodene i Nordfjella svært alvorlig og man har sendt avviksmeldinger og har orientert Forsøksdyrforvaltningen i Mattilsynet. NINA har i etterkant av denne hendelsen også økt tilsynet med merkede villrein i alle villreinområder.

Sjeldent med isdannelse

Isdannelse på merkehalsbånd er fram til i år kun registrert to ganger tidligere på i alt cirka 400 merkede villrein i Norge. Forskerne tror at de uvanlige tilfellene i Nordfjella kan skyldes de spesielle værforholdene i området, med fuktig luft i kombinasjon med lave temperaturer. Rapporter fra Statens naturoppsyn fortalte i vinter om mye ising på utstyr i området.

– Vi jobber nå sammen med andre forskere og produsenten av halsbåndene for å finne årsaken til isingen, og for å finne tiltak som gjør at vi unngår at dette skjer i framtiden, avslutter Ytrehus.

Kontaktpersoner i NINA:

Bjørnar Ytrehus

Morten Kjørstad

   Motta nyhetsbrev fra nina