Nyhetsartikkel

NINA feirer 30 år med naturforskning

Publisert 22.08.2018

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble opprettet ved kongelig resolusjon 6. mai 1988. I år feirer forskningsinstituttet 30 år med forskning på natur og kunnskap til nytte for samfunnet nasjonalt og internasjonalt.

Både bevisstheten og omfanget av naturforskning og naturforvaltning økte i 1970- og 1980-årene, og etter  ti år med utredninger ble NINA opprettet. Fiskeundersøkelser og senere forskning på fisk, vilt, rype og verneplanarbeid for vassdragsreguleringer var sentrale forskningsområder i starten.

Altasaken og Altaundersøkelsene, kjernekraftulykken i Tsjernobyl og radioøkologiprogrammet og lakseparasitten Gyrodactylus salaris preget både den offentlige debatten og forarbeidet til den kommende fristillingen av naturforskningen.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) var allerede opprettet som stiftelse, samme modell ble valgt da NINA ble etablert.

Fortsatt stor etterspørsel

NINA startet med 73 faste stillinger. De som var fast ansatt i forskningsavdelingen hos Direktoratet for naturforvaltning, i reguleringsundersøkelsene og Økoforsk fikk tilbud om fast ansettelse i NINA. I dag er NINA et frittstående forskningsinstitutt med 260 ansatte og en årlig omsetning på 380 mill kroner. Kompetansen er like aktuell, og mottoet vårt «Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger» er like relevant.

– Etter 30 år med leveranser av kunnskap til nytte for samfunn, forvaltning og politikk, opplever vi at behovet og etterspørselen etter naturforskning er minst like stor.  Klimaendringer har medført nye problemstillinger; hva skjer med naturen på kort og lang sikt? Hva skjer med økosystemene? Og hvilke konsekvenser har dette for mennesker og samfunn? sier Norunn S. Myklebust, administrerende direktør i NINA.

30 år med miljøløsninger

Feiringen av NINAs 30-års jubileum kommer til å pågå i hele høst, men litt ekstra blir det når NINA i forbindelse med de årlige NINA-dagene inviterer til åpent fagseminar onsdag 7. november klokka 13 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

– Det blir naturlig nok litt mimring og feiring av 30 år som forskningsinstitutt, men mest oppmerksomhet vil det bli på all kunnskapen, alt samarbeidet og alle miljøløsningene som våre forskere har bidratt til i tre tiår, sier Myklebust.

NINA er fortsatt et ungt institutt, vi vil derfor også den dagen være opptatt av å vise hvordan bredden og kvaliteten på NINAs kompetanse kan bli like sentral i årene som kommer. NINA kan natur, og ikke minst vet vi at samfunnet og vi mennesker alltid preges, påvirkes og er avhengig av den tilstanden naturen og miljøet rundt oss er i.

Tittel på fagseminaret 7. november blir derfor: «30 år med miljøløsninger»

Invitasjon, program og annen informasjon kommer etter hvert.

Kontakt:

Norunn S. Myklebust, adm. direktør

Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef

 

 

   Motta nyhetsbrev fra nina