Nyhetsartikkel

Steril oppdrettslaks kan hjelpe villaksen

Publisert 21.09.2018

Oppdrettslaks med et ekstra kromosomsett er en mindre trussel mot villaksen og kan samtidig bli minst like god på middagsbordet.

Denne laksen har et ekstra sett med kromosomer. Fordi den praktisk talt er steril, utgjør den en mindre trussel mot villaksen. Foto: Havforskningsinstituttet.
Denne laksen har et ekstra sett med kromosomer. Fordi den praktisk talt er steril, utgjør den en mindre trussel mot villaksen. Foto: Havforskningsinstituttet.

Rømt oppdrettslaks er en av de største truslene mot norsk villaks. Rømlingene og avkommet deres konkurrerer med villaksen og kan fortrenge dem fra gode oppvekstområder i elva. I tillegg krysser de seg med villaksen, noe som over generasjoner har store negative konsekvenser for villaksbestandene, siden dette reduserer villaksens tilpasninger til naturen. En løsning for å redusere trusselen er å gjøre oppdrettslaksen steril. Ny forskning viser at oppdrettslaks med et ekstra kromosomsett ikke vil formere seg i det fri, og at den i tillegg har positive filet-kvaliteter.

Tre sett kromosomer i stedet for to

De fleste oppdrettslaks er såkalt diploide. Det vil i at de har to sett med kromosomer i cellene sine, akkurat som vi mennesker. Ved å utsette befruktede fiskeegg for høyt trykk er det mulig å skape fisk med tre sett kromosomer, såkalt triploid fisk.  Mange matvarer som bananer og steinfrie vannmeloner er triploide, og metoden med triploidisering blir også brukt i oppdrett av regnbueørret og østers. 

Ved å utsette befruktede fiskeegg for høyt trykk er det mulig å skape fisk med tre sett kromosomer. Foto: AquaGen.

Triploid laks har god vekst og gjør det generelt bra i oppdrett. En forutsetning for en vellykket produksjon, er at den triploide laksen får spesialtilpasset fôr og oppdrettsforhold som tilrettelegger for god fiskehelse og velferd. Triploid laks er også praktisk talt steril. Hunnene utvikler ikke egg i det hele tatt. Hannene produserer spermier, men kun 1 % av egg befruktet av de triploide hannene når senere utviklingsstadier. Bruk av triploid laks i oppdrettsnæringen kan derfor hindre at rømt oppdrettslaks krysser seg inn i villaksstammer.

Potensiale for mer omega-3

Oppdrettslaksen har lavere innhold av de sunne omega-3-fettsyrene enn tidligere på grunn av at oppdretterne i dag i større grad bruker vegetabilsk fôr. 

Forskerne analyserte innholdet av fettsyrer i den triploide fisken, og fant at den totalt sett hadde et lavere innhold av fettsyrer enn dagens oppdrettslaks. Samtidig var andelen av de sunne langkjedete, flerumettede omega-3-fettsyrene høyere. Det betyr at den triploide laksen kan akkumulere mer av disse ettertraktede fettsyrene i forhold til andre fettsyrer. 

– Dette betyr at triploid oppdrettslaks kan ha en «dobbel fordel» i forhold til diploid oppdrettslaks, sier Kjetil Hindar, forskningssjef i NINA, som er en del av den den internasjonale forskergruppen som har gjennomført studiene.

Hvis forskerne klarer å øke den totale fettmengden hos den triploide laksen, vil den kunne få mer omega-3 totalt, og dermed bli et sunnere alternativ til dagens oppdrettslaks. 

– Det skal gå fint så lenge seleksjonsprogrammet innrettes på å lage en så god triploid oppdrettslaks som mulig, avslutter Hindar.

Les mer: 
Artikkelen i Royal Society Open Science: Comparisons of reproductive function and fatty acid fillet quality between triploid and diploid farm Atlantic salmon (Salmo salar)  

Gene pollution threatens wild salmon. A solution: Sterile farmed fish (NewsDeeply)

Sterile fish could help wild salmon dodge the “gene pollution” effect (New Scientist)

Kontakt: Kjetil Hindar
 

   Motta nyhetsbrev fra nina