Nyhetsartikkel

Ny bille funnet i Norge – kan bekjempe uønsket plante

Publisert 28.09.2018

En ubedt gjest kan kanskje sette en stopper for planten gyvel som nå sprer seg langs strendene på Sørlandet.

Frøbillen Bruchidius villosus er funnet i Norge for første gang. Den 3 mm lange krabaten lever av frøene på den gyvelplanten, og kan bidra til å redusere spredningen av planten her til lands.
Frøbillen Bruchidius villosus er funnet i Norge for første gang. Den 3 mm lange krabaten lever av frøene på den gyvelplanten, og kan bidra til å redusere spredningen av planten her til lands.

— Jeg fikk en epost fra en billekompis, som hadde en annen kompis som hadde funnet en spesiell frøbille, forteller insektforsker Frode Ødegaard i NINA.

De to kompisene mistenkte at det var ei bille som aldri var funnet i Norge før.

— Det kunne jeg bekrefte, sier Ødegaard.

Dermed fikk han med seg kollegene Arnstein Staverløkk og Oddvar Hanssen på ekspedisjon sørover for å lete etter den 3 millimeter lange krabaten.

Frøbillen Bruchidius villosus legger egg i frøbelgene til erteplanten gyvel, så forskerne la en plan for å reise til fire steder som ifølge artskart begynner å bli okkupert av uønsket gyvel.

— Det var veldig spennende, sier Ødegaard.

Det fins bare fire frøbillearter i Norge fra før, og tidligere i år fant forskerne en annen ny frøbille-art her til lands.

— Det er spesielt at det skal dukke opp to nye arter innen denne billefamilien på ett år, sier han.

FANGST PÅ FØRSTE FORSØK: Her leter Oddvar Hanssen i NINA etter frøbillen ved å banke på gyvelplanten.

Sprer seg vestover

De startet undersøkelsene ved Hamresanden utenfor Kristiansand.

— Det ble suksess på første lokalitet, vi fant den med en gang!

Så gikk turen videre vestover til Søgne.

— Der fant vi den også i store mengder på Årossanden, sier Ødegaard.

De ble heller ikke skuffet da de kom til Sjøsanden i Mandal.

— Da vi åpna frøbelgene der, spratt billene nærmest ut. Det var et massivt angrep, forteller han.

Minus og minus = pluss

De store mengdene med frøbiller kan  få store konsekvenser for gyvelplanten.

— Selv om frøbillen selv er en fremmed art, må man nesten se positivt på det, sier Ødegaard.

Gyvel er en pest-art som sprer seg raskt, det vises godt på strendene på Sørlandet. Billene er spesialiserte på akkurat denne planten, og i England bruker de den aktivt som biologisk kontrollmekanisme mot denne uønskede planten.

Hit til Norge har den sannsynligvis kommet fra Danmark, Sør-Sverige eller via planteimport. Den har spredt seg mye raskere enn forskerne trodde, men da de kom lenger vest, til Lista i Farsund, ble de igjen overrasket. Friluftsområdet og naturreservatet Lomsesanden er ett av sandområdene hvor gyvelen sprer seg mest, og hvor det er satt i gang tiltak for å fjerne den.

— Der fant vi ikke frøbillen. Så denne spredninga er noe helt nytt, og det er litt artig å være til stede ute i naturen mens den endrer seg.

Man har også sett det tidligere at fremmede planter fører med seg fremmede insekter, men det tar ofte lang tid. Det kan ta opp mot hundre år før insektene knyttet til en plante kommer etter, og da har planten gjerne rukket å invadere området skikkelig.

— I dette tilfellet er det et såpass massivt og spesifikt angrep på reproduksjonsorganene til gyvelplanten (ertebelgene) at det faktisk kan gi en negativ effekt for plantearten.

   Motta nyhetsbrev fra nina