Nyhetsartikkel

Foreslår selektivt fiske på problemhaier

Publisert 19.02.2019

Er det mulig å fiske ut ett spesifikt individ av hai som angriper mennesker, istedenfor å drepe tusenvis av fisk som lever i området? Forskere mener vi kan lære av forvaltning av store rovdyr på land.

Oksehai har angrepet mennesker med dødelig utfall utenfor kysten av Brasil og ved øya Réunion i Indiahavet, øst for Madagaskar. Foto: Thomas Vignaud
Oksehai har angrepet mennesker med dødelig utfall utenfor kysten av Brasil og ved øya Réunion i Indiahavet, øst for Madagaskar. Foto: Thomas Vignaud

Haiangrep på mennesker utløser gjerne omfattende fiske etter hai i det aktuelle området, og det rammer også andre arter som tilfeldigvis biter på kroken. På land har denne framgangsmåten historisk sett gjort at flere store rovdyr nær er blitt utryddet. Etter hvert er synet på å ta ut dyr som løve, tiger og leopard blitt mer nyansert.

I en ny studie, hvor forsker John Linnell ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er medforfatter, argumenteres det nå for en ny og mer selektiv tilnærming også til haiangrep. Hai er komplekse dyr med ulik oppførsel. Kostholdet varierer mellom individer. Noen er for eksempel mer nysgjerrige, modige og aggressive enn andre.

Tester ut mennesker som føde

– Kanskje skyldes haiangrepene at disse få individene er modige nok til å teste om mennesker er spiselige. Da vil det være en bedre løsning for utrydningstruede haier om man kun fjernet disse problemindividene, istedenfor å fiske ut hundrevis av hai og andre arter som tilfeldigvis biter på kroken, forklarer Linnell.

NINA har omfattende erfaring med å forske på konflikter mellom mennesker og dyr, både i Skandinavia og andre steder i verden. Det gjelder arter som gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, i tillegg til tiger og leopard. Mens det i Skandinavia handler om tap av husdyr, er konfliktene mer alvorlige andre steder, hvor mennesker blir skadet og drept.

Angrepsmønster hos store kattedyr

Linnell har også bidratt i en studie som tar for seg mønsteret i tid og sted for angrep på mennesker fra de store kattedyrene tiger i Nepal, løve i Tanzania og leopard i India. Forskerne har sett på om det fins enkeltindivider som er menneskeetere og dreper folk av vane.

Dataene viser at de tre artene har svært ulike mønstre når de angriper mennesker. Leopard-angrep ser ut til å være ulykksalige enkeltepisoder, og det er sjelden at samme leopard angriper mennesker på nytt. Hos løvene ser vi flere samlete angrep i tid og sted, noe som indikerer at individene i flokkene tar etter andre løvers atferd og lærer den bort til andre medlemmer av flokken. Tigre befinner seg midt i mellom de to andre kattedyrene, med mange isolerte tilfeller, men også noen gjentatte angrep.

Må identifisere enkeltdyr

– Å forstå bakgrunnen for angrepene gir oss informasjon om hvordan vi bør respondere på dem. Det er klart at vi må ta ut individer som oppfatter mennesker som bytte, og med løver kan det gjelde hele flokker. Men når angrepene er enkelthendelser, kan det være bedre å identifisere individet, prøve å finne ut hvorfor det skjedde og sette i verk tiltak for å minimalisere risikoen for at det skal skje igjen, sier Linnell.

Det er naturligvis vanskeligere å identifisere rett individ i havet enn på landjorda, men det er utviklet teknikker som kan gjøre det mulig, for eksempel ved hjelp av DNA-materiale og fotografier. Linnell understreker imidlertid at rovdyrangrep på mennesker forekommer svært sjelden, uansett om vi snakker om på land eller i havet.

Tre haiarter som angriper

Det er kun tre haiarter som regelmessig angriper mennesker, og det er hvithai, tigerhai og oksehai. De lever gjerne i tropiske områder som utenfor Hawaii, Brasil, Australia, Sør-Afrika og mange øyer i Stillehavet og det indiske hav. Den vanligste reaksjonen på haiangrep er å sette ut tusenvis av fiskekroker med åte.

– Det blir som å svare på et bjørneangrep ved å ta livet av hver ulv, gaupe, jerv, bjørn, rev, mår, røyskatt og oter i området. Det sier seg selv at dette gir unødvendig negativ påvirkning på disse økosystemene og bestandene, forteller Linnell.

Mange haiarter sliter fra før på grunn av et omfattende fiske etter haifinner.


Kontaktperson: John Linnell

Les artiklene:
Individual shark profiling: An innovative and environmentally responsible approach for selectively managing human fatalities

Species‐specific spatiotemporal patterns of leopard, lion and tiger attacks on humans

 

   Motta nyhetsbrev fra nina