Nyhetsartikkel

NINA ønsker kontakt med fiskere med kunnskap om utviklingen i fisket etter harr i Oppland

Publisert 14.03.2019

Det har kommet mange meldinger om nedgang i harrbestander i Oppland de senere årene. NINA-forskere håper ny spørreundersøkelse vil gi oversikt over tilstanden.

Innlandet har lenge hatt livskraftige bestander av harr som har blitt vurdert som unike i en europeisk målestokk. Foto: Børre K. Dervo.
Innlandet har lenge hatt livskraftige bestander av harr som har blitt vurdert som unike i en europeisk målestokk. Foto: Børre K. Dervo.

Fylkesmannen i Innlandet har gitt Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å foreta en kartlegging av utviklingen i ulike bestander av harr i Oppland. Bakgrunnen for dette er at harr er en fiskeart som har hatt sterk tilbakegang i Europa og flere har tatt til orde for at Norge har et særlig ansvar for å ta vare på livskraftige harrbestander. 

Meldinger om reduksjoner i flere harrbestander i Oppland

Innlandet har lenge hatt livskraftige bestander av harr, bl.a. i Gudbrandsdalslågen, og disse har blitt vurdert som unike i en europeisk målestokk. De senere årene har det imidlertid kommet mange uavhengige meldinger om til dels betydelige reduksjoner i flere bestander i Oppland. 

– I enkelte områder er dette satt i forbindelse med etablering av mellomskarv, men vi vet også at harr kan være sårbare for fysiske inngrep, klimaendringer, sykdom og overbeskatning, forteller Jon Museth, forskningssjef ved NINA Lillehammer. 

Håper mange fiskere svarer på spørreundersøkelse

– Situasjonen er per i dag uoversiktlig og vi mangler kunnskap om status til de ulike bestandene i Oppland. Det er derfor viktig nå i første omgang å få en oversikt over fiskernes og brukernes syn på utviklingen i ulike deler av fylket, sier Tobias Holter i NINA. 

For å gjennomføre dette har  forskerne laget en kort og lettfattelig spørreundersøkelse som de ønsker at så mange som mulig med kunnskap om utviklingen i ulike harrbestander skal gjennomføre. 

– Vi er interessert i å komme i kontakt med fiskere som bruker alle type redskap og som har fisket harr i Oppland over lengre tid. Hvis du som fisker har gamle notater, bilder og/eller fangstdagbøker er dette også av stor interesse, utdyper Holter, som håper å høre fra dere. 

Har du egne erfaringer fra fiske etter harr i Oppland og ønsker å bidra? Send en mail til tobias.holter@nina.no, så får du en lenke til en spørreundersøkelsen i retur. Hver lenke som sendes ut er unik og kan ikke besvares flere ganger. Har du imidlertid erfaringer og meninger om utviklingen fra flere områder må dette presiseres i e-posten da det er mulig å besvare undersøkelsen flere ganger, én gang for hvert område. 

Kontaktinfo: Tobias Holter tobias.holter@nina.no eller Jon Museth jon.museth@nina.no, NINA Lillehammer.
 

   Motta nyhetsbrev fra nina