Nyhetsartikkel

Et glimt av håp for Myanmars gylne hjort

Publisert 29.05.2019

Forskere fra Norge og Myanmar har klart å beregne bestandsstørrelsen for en av verdens mest utrydningstruede hjortedyr-arter innenfor et til nå oversett verneområde. Resultatet gir håp for Elds hjort – også kjent som den gylne hjorten - i Myanmar.

Den gylne hjorten, også kjent som Elds hjort, en av verdens mest utrydningstruede hjortedyr-arter. Foto: John Linnell / NINA.
Den gylne hjorten, også kjent som Elds hjort, en av verdens mest utrydningstruede hjortedyr-arter. Foto: John Linnell / NINA.

Ved å utvikle state-of-the-art statistiske metoder for å kombinere ulike datakilder i en og samme modell har forskere fra Norge og Myanmar kunne beregne bestandsstørrelsen for en av verdens mest utrydningstruede hjortedyr-arter i et reservat som tidligere i stor grad har blitt oversett. Resultatene viser bestanden av den gylne hjorten, også kjent som Elds hjort, i Shwesettaw viltreservat i Myanmar teller omlag 1500 individer. Dette er derfor den klart største gjenlevende bestanden av denne arten globalt. Med tanke på at det er en sjelden art har Elds hjort (Rucervus eldii) mange navn. Arten ble først oppdaget i India av løytnant Percy Eld i 1838, og ble derfor kalt Eld’s deer på engelsk. På norsk har denne arten ikke noe offisielt navn, men kalles gjerne Elds hjort. I ulike deler av sitt utbredelsesområde er arten kjent som Eld’s deer, thamin, golden deer og brow-antlered deer. Arten finnes fortsatt i vill tilstand innenfor noen veldig begrensede områder i India, Myanmar, Laos, Vietnam, samt deler av Kina. Sammenliknet med den historiske utbredelsen er dagens utbredelse meget begrenset. Arten er av IUCN klassifisert som Truet (engelsk: Endangered). De to største gjenværende bestandene finnes i Myanmar, i henholdsvis Chatthin og Shwesettaw viltreservater. Siden bestanden i Chatthin har vært antatt å være størst har det meste av forsknings og bevaringsinnsatsen vært rettet mot dette området. I mellomtiden har bestanden i  Shwesettaw sakte med sikkert økt i antall.

­–Vår studie bringer gode nyheter for denne truede dyrearten. I mange år har personell fra Shwesettaw gjort en stor innsats for å beskytte en av de få bestående bestandene av Elds hjort. Deres innsats har i alt for liten grad blitt lagt merke til, og vi håper at vår studie som viser hvor viktig Shwesettaw er for denne artens eksistens gjør at de vil få større oppmerksomhet og ressurser, sier prosjektleder John Linnell fra NINA.

–Resultatene er også oppløftende med tanke på artens framtid. At arten har bestått og faktisk økt i antall innenfor dette reservatet er oppløftende og gir grunn til håp for artens framtidige eksistens. Vår studie viser at Elds hjort tolerer relativt høy grad av menneskelig aktivitet. Men det betinger at den beskyttes fra ulovlig fangst og jakt. Under feltarbeidet kom vi ofte over mange ulovlige snarer. Det er derfor et sterkt behov for å styrke innsatsen for å redusere denne ulovlige aktiviteten, forteller Linnell.

Nyutviklet statistisk modell

På grunn av økningen i bestanden i Shwesettaw har det blitt veldig viktig å kunne beregne hvor mange individer som faktisk finnes i det som pr i dag trolig er den største gjenværende bestanden av Elds hjort. I over 20 år har personell fra reservatet overvåket bestanden på en måte som gjør det mulig å følge endringer over tid i størrelsen på bestanden. Metoden som benyttes er basert på at man går de samme takseringslinjer hvert år, og registrerer antall hjort man observerer. Siden kun den østre delen området overvåkes på denne måten har man så langt ikke kunnet bestemme det totale antall hjort i hele reservatet på en robust måte. For å løse denne utfordringen ble det gjennomførte et prosjekt hvor man satte ut fotofeller i hele reservatet i 2014 og 2016. Disse dataene ga et bilde på hvor stor del av reservatet som benyttes av Elds hjort. Ved å integrere begge disse datasettene i en nyutviklet statistisk modell kan vi nå på en robust måte beregne det totale antallet hjort i reservatet.

–Fra de fleste regioner i verden er det en mangel på data fra strukturerte overvåkningsprogrammer, som dekker en romlig skala som er relevant for bevaring og internasjonal policy, sier Erlend B. Nilsen fra NINA, som er medforfatter på studien.

–Vanligvis eksisterer slike data kun fra et begrenset geografisk område, mens man gjerne har data som viser artens utbredelse på større skala. Derfor er statistiske metoder for å integrere disse dataene i en felles modell for å beregne størrelsen på bestander av viltlevende dyr ekstremt nyttig. Vi forventer at slike modeller blir mer og mer vanlig å benytte i framtiden, ikke minst når vi skal vurdere en arts status, sier Erlend B. Nilsen.

""

""

Viltkamerabilder / NINA

Ekstra beskyttelse

Resultatene fra analysene tilsier at det er om lag 1500 individer av Elds hjort innenfor reservatet i Shwesettaw. Interessant nok er det under tørketiden (når overvåkningen gjennomføres) høyest tetthet av hjort i de nordøstlige delene av reservatet. Dette området består av en militærbase og en militær bomullsplantasje. Tilsynelatende har Elds hjort hatt fordeler av den ekstra beskyttelse fra ulovlig jakt og fangst innenfor militærområdet, samt den ekstra tilgang til vann og åpne habitater som den finner her. I resten av reservatet er det et stort press fra de omkringliggende landsbyene, i form av ulovlig skogfelling, ulovlig snarefangst, produksjon av kull, el-fiske og tømmerdrift.

Denne studien ble publisert i tidsskriftet Scientific Reports, og ble gjennomført i samarbeid mellom NINA, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Friends of Wildlife fra Myanmar, samt personell fra natur- og viltseksjonen ved Myanmars miljøverndepartement. Hele studien kan leses ved å følge lenken under.

https://www.nature.com/articles/s41598-019-44075-9

Kontakt:

John D.C. Linnell

Erlend B. Nilsen

 

   Motta nyhetsbrev fra nina