Nyhetsartikkel

"Red skin disease" hos laks

Publisert 27.11.2019

Flere land har registrert lignende hudforandringer og dødelighet hos laks de siste årene. Nylig møttes forskere og forvaltere fra åtte land for å avdekke om det er samme sykdom.

Enningdalselva i Østfold. Foto: Tor Atle Mo
Enningdalselva i Østfold. Foto: Tor Atle Mo

Sommeren 2019 ble det registrert sykdom og dødelighet hos villaks i Enningdalselva i Østfold. Laksen hadde utslett-lignende blødninger og forandringer i hud og hadde dårlig allmenntilstand. Ut over sommeren ble laks fra flere norske elver undersøkt, og i tillegg kom det inn tilsvarende rapporter fra Skottland, Irland, Sverige og Danmark. I Sverige, Finland og Russland har en registrert dødelighet og lignende hudforandringer de siste 4-5 årene. 

""

Syk laks i Enningdalselva. Foto: Bjarne Granli

Er det samme sykdom i alle landene?

Den 19. og 20. november var 25 forskere og forvaltere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Skottland, England og Russland samlet i Oslo til arbeidsmøte. Formålet var å avdekke om det er samme sykdom som opptrer i de ulike landene basert på presentasjoner og diskusjoner av funn. En ønsket også å diskutere mulige årsaker. I flere av de berørte landene er det gjort omfattende registreringer og undersøkelser uten at en har funnet en årsak. Forskerne kan fortsatt ikke utelukke infeksjon som en del av komplekset, men de kjente alvorlige smittsomme sykdommene hos laks er utelukket. 

Foto: Trygve Poppe.

Etter arbeidsmøtet kan gruppen fortsatt ikke konkludere med at det er samme sykdom som opptrer i de ulike landene, men det er etablert et samarbeid og arbeidsgruppen har påbegynt forberedelsene til neste laksesesong. Veterinærinstituttet stiller med digitalisering og database på web for patologi slik at både vanlige foto av syk laks og mikroskopi av lesjoner lett kan sammenliknes. Den Svenske Veterinærmedisinske Anstalt har etablert et web-basert innrapporteringssystem som vil bli vurdert videreført og tilpasset til bruk i andre land. Diskusjoner rundt hvilket prøvemateriale som skal sikres og hvilke registreringer som skal gjøres vil fortsette frem mot ny sesong. 

Ga sykdommen navnet «red skin disease»

For å lette kommunikasjon om sykdommen ble arbeidsgruppen enig om å gi tilstanden det engelske navnet «red skin disease». 
Workshopen ble arrangert etter initiativ fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet og ble gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Kontaktperson i NINA: Tor Atle Mo

   Motta nyhetsbrev fra nina