Nyhetsartikkel

Akutte hendelser en alvorlig trussel mot allerede pressede bestander av sjøfugl

Publisert 14.02.2020

Sjøfugl som i utgangspunktet er presset på grunn av klimaendringer blir mer sårbare dersom de utsettes for ytterligere menneskeskapte hendelser som fører til akutte reduksjoner av bestandene.

Skipsforlis kan få katastrofale følger for sjøfugl. Godsskipet Petrozavodsk forliste ved Bjørnøya i starten av hekkesesongen 2009, men skadeomfanget var heldigvis begrenset. Foto: Harald Steen, NP
Skipsforlis kan få katastrofale følger for sjøfugl. Godsskipet Petrozavodsk forliste ved Bjørnøya i starten av hekkesesongen 2009, men skadeomfanget var heldigvis begrenset. Foto: Harald Steen, NP

Saken ble først publisert på seapop.no

Brå og uforutsette hendelser er en konstant trussel mot sjøfuglbestandene. De kan komme i form av naturfenomener som ekstremvær eller ved direkte påvirkning fra menneskelig aktivitet, som for eksempel oljesøl og giftutslipp, og ha betydelige negative konsekvenser for alle bestandene. Flere av bestandene er allerede under stort press på grunn av den pågående klimautviklingen.Det er derfor viktig å ha kontroll på hvor sårbare disse bestandene er for all ytterligere menneskelig påvirkning.

Forskere fra tre institusjoner har undersøkt hvordan sjøfuglbestander i Lofoten, Vesterålen og Barentshavet påvirkes av akutte bestandsreduksjoner og hvilke muligheter enkeltbestander har til å komme tilbake til samme størrelse som før bestandsreduksjon. I sin rapport gav de en vurdering av hva ulike bestander tåler av akutte bestandsreduksjoner på 10 %, 25 % og 50 %.

Lunde er blant artene som er mest sårbare overfor brå og uforutsette bestandsreduksjoner i Lofoten, Vesterålen og Barentshavet. Foto: Tone K. Reiertsen, NINA

Selv bestander som i dag er stabile eller i vekst kan bli alvorlig truet av akutte bestandsreduksjoner. Bestander som allerede er i nedgang har enda dystrere utsikter. Dersom miljøvariasjonen fortsetter som den har gjort mens dataseriene ble samlet inn vil disse bestandene halveres innen relativt kort tid. Studien viser at flere av disse sjøfuglbestandene er betydelig mer sårbare enn vi hittil har ment,  og oljesøl i Barentshavet og områdene utenfor Lofoten og Vesterålen vil gjøre bestandene enda mer sårbare. Polarlomvi, lunde og krykkje skilte seg ut som de mest sårbare artene i begge havområdene.

Les hele rapporten: Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet.

Kontaktperson SEAPOP: Tone Kristin Reiertsen, NINA

   Motta nyhetsbrev fra nina