Nyhetsartikkel

NINAs høringsinnspill til Klimakur 2030

Publisert 06.05.2020

NINA har kommet med innspill til hvordan Klimakur på en bedre måte kan sikre løsninger som er gode for både klima og natur.

Foto: Magni Olsen Kyrkjeeide / NINA.
Foto: Magni Olsen Kyrkjeeide / NINA.

I Klimakur 2030 er det utredet ulike tiltak og virkemidler for reduksjon i ikke-kvotepliktige klimagassutslipp. Norsk institutt for naturforsking (NINA) har kommet med et høringsinnspill, hvor vi understreker viktigheten av å se klima og natur i sammenheng.

Med bakgrunn i NINAs forskning i skjæringspunktet mellom naturmangfold og klima, har vi kommet med en rekke konkrete forslag til hvordan det videre arbeidet med Klimakur kan sikre løsninger som reduserer klimagassutslipp og samtidig gir bedre forutsetninger for å ivareta norsk naturmangfold.

Les høringsinnspillet her.

   Motta nyhetsbrev fra nina