Nyhetsartikkel

Taper store millionbeløp på at utenlandske fiskere uteblir

Publisert 01.06.2020

Korona-pandemien vil føre til store inntektstap for de som selger fiskekort eller driver med fisketurisme.

Korona-situasjonen kan gi et samlet inntektstap på mellom 190 og 200 millioner kroner på grunn av redusert salg av fiskekort og annet kjøp av varer og tjenester fra fisketurister. Her fra fiske i Finnmark. Foto: Børre K. Dervo / NINA.
Korona-situasjonen kan gi et samlet inntektstap på mellom 190 og 200 millioner kroner på grunn av redusert salg av fiskekort og annet kjøp av varer og tjenester fra fisketurister. Her fra fiske i Finnmark. Foto: Børre K. Dervo / NINA.

I Norge var det i årene 2017 til 2019 årlig rundt 69 000 laksefiskere. De utenlandske laksefiskerne utgjør rundt ca. 18 % av dette, eller rundt 12 500 personer. I år fører koronastengte grenser til at disse må finne på noe annet å gjøre i ferien. Det kan gi et stort tap av inntekter for de som selger fiskekort eller driver med fisketurisme.

– Vi har beregnet at korona-situasjonen potensielt kan gi et samlet inntektstap på mellom 190 og 200 millioner kroner på grunn av redusert salg av fiskekort og annet kjøp av varer og tjenester fra fisketurister, sier Børre Dervo, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Av dette er mellom 27 og 60 millioner på grunn av redusert salg av fiskekort.

Dataene som beregningene er basert på er samlet inn av Inatur og oversendt som anonymiserte datasett til NINA. 

Tap selv om grensene skulle åpne

Sluttresultatet er avhengig av om grensene åpnes for tilreisende fisketurister, og om disse i så fall velger å reise.

Mange av de utenlandske fiskerne kjøper fiskekort lang tid i forveien, ifølge Inatur, og mange av disse har avbestilt fiskekortene. Så selv om grensene skulle åpne, ligger det an til å bli langt færre fiskere i 2020 enn i foregående sesonger. 

Vil trolig tape selv om det blir flere norske fisketurister

Hvor stort tapet blir avhenger også av i hvilken grad aktørene klarer å rekruttere flere norske laksefiskere.

Men selv om de utenlandske fisketuristene kan erstattes av norske fisketurister, vil de likevel neppe veie opp for hele inntektstapet. Grunnen er at de norske og de utenlandske fiskerne oppfører seg forskjellig.

– Nordmenn kjøper i større grad årskort, og betaler mindre i snitt for laksefiske enn det utenlandske fiskere gjør, forklarer Dervo.

Et annet poeng er at de utenlandske fiskerne i større grad praktiserer fang og slipp enn det nordmenn gjør.

– Hvis de utenlandske fisketuristene erstattes med norske, vil beskatningen derfor bli større, utdyper Dervo.

Les rapporten: NINA Rapport 1844. utenlandske laksefiskere i Norge. Forventet tap av inntekter på grunn av korona-pandemien i 2020. 

Kontakt: Børre Dervo
 

   Motta nyhetsbrev fra nina