Nyhetsartikkel

NINAs innspill til FNs miljøforsamling og ny naturavtale

Publisert 09.10.2020

NINA har i vårt høringsinnspill framhevet noen prioriterte områder vi mener bør inngå i den nye globale naturavtalen. 

I dag lider 3,2 milliarder mennesker som følge av ødelagt natur, verden bruker dobbelt som så mye av jordas ressurser nå i 2019 som i 1980, 75 prosent av verdens landarealer er betydelig endret og påvirket og en million arter er truet av utryddelse. Konklusjoner og anbefalinger fra Naturpanelets første hovedrapport må følges opp med konkrete mål og tiltak som kan på en effektiv måte bidra til å oppnåmålene. 

NINA har i vårt høringsinnspill til Klima- og miljødepartementet framhevet noen prioriterte områder vi mener bør inngå i den nye globale naturavtalen.

1.    Gjennomgripende samfunnsendringer er nødvendig for å stanse tap av natur
2.    Bærekraftig arealforvaltning til beste for natur og karbonlagring i økosystemene
3.    Det globale klima- og naturarbeidet må forenes
4.    Oppfølging av mål må integreres i politikk og styresett
5.    Opprettholde og ta vare på økosystemene og deres naturgoder
6.    Naturrestaurering
7.    Grønn økonomi og bærekraftig ressursforvaltning
8.    Bærekraftig bruk: Økonomisk aktivitet og næringsvirksomhet må være økologisk bærekraftig
9.    Kunnskap, kapasitet og kompetanse

Les hele høringsinnspillet her.
 

   Motta nyhetsbrev fra nina