article

NINA nyheter

NY PODKAST: Påvirker vi genene til skogens konge?
2. oktober 2019

Elgen er ikke bare skogens konge, den er også jegernes favoritt, rampen i hagen og trafikantenes skrekk. Dette er tema i nyeste episode av podkasten Naturligvis.

Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet
2. oktober 2019

Det marine forskningsmiljøet i Tromsø studerer fiskeartene på bankene i Barentshavet. Nå ønsker de å komme i kontakt med skippere med kjennskap til fisken og hvordan den forflytter seg i dette store havområdet.

Mye lus på deler av Vestlandet
1. oktober 2019

Både observasjoner og lakselusmodellen indikerer at villfisk i Nordhordland, Sogn og Romsdal har hatt mye lakselus i sommer.

Anbefaler tiltak for villrein i Setesdal-Ryfylke
25. september 2019

Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. I en ny rapport anbefales flere tiltak for å bedre forholdene for Europas sørligste bestand av villrein. 

Ny, nasjonal overvåkning av elvemusling i gang
20. september 2019

Elvemuslingen kan fortelle oss mye om tilstanden i elvene. Nå er første runde av et nytt og utvidet overvåkningsprogram for elvemusling i Norge gjennomført.

Modellerer grønn infrastruktur for å støtte bærekraftig arealplanlegging
11. september 2019

Nytt modelleringsverktøy gjør det lettere å se hvilke deler av landskapet som er viktigst for å bevare artene som lever der. 

Anbefaler å skyte mer elg
9. september 2019

Tettheten av elg i Hjorteviltregion 4 i tidligere Sør-Trøndelag er historisk høy, og det går ut over kondisjonen i bestanden. Forskere anbefaler å skyte flere dyr under jakta.  

Fra egg i elva til havets muskelbunt
5. september 2019

Den store, sølvblanke, muskuløse laksen vekker både følelser og debatt. 2019 er det internasjonale villaksåret, derfor har vi laget en kort film som oppsummerer det vi syns er det mest imponerende med fiskenes konge.

 

Animals take climate action
2. september 2019

Migratory animals are actively adjusting their traditions to climate change.

Mindre ryper enn i fjor
2. september 2019

Det har vært et vanskelig år for rypekyllingene, særlig sør for Dovre samt i deler av Nordland og Troms. I Midt-Norge ser det litt bedre ut, og helt i nord er det et rypeår på det jevne.

Kampen om arealene – som podkast
28. august 2019

Naturpanelet (IPBES) har slått alarm om naturmangfoldet i verden, og en av de største truslene er nedbygging av arealer. Nå kan du høre podkasten fra arrangementet Kampen om arealene under Arendalsuka 2019.

Møt NINA på Aqua Nor 2019
16. august 2019

NINA deltar for fjerde gang på Aqua Nor. Det nye i år er at NINA er en av 14 institusjoner på stor felles stand – Forskningstoget.     
 

Er det pukkellaks i DIN elv?
9. august 2019

Med en liten vannprøve kan du hjelpe forskerne å kartlegge pukkellaksinvasjonen. 

Her møter du NINA på Arendalsuka
9. august 2019

Arendalsuka setter mange viktige temaer på dagsorden. Du treffer NINA både som medarrangør og som deltaker i spennende arrangementer i neste uke.

Du kan møte NINA og Rovdata på Elverum
8. august 2019

NINA og Rovdata deltar også i år på De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum. Dere finner oss i Stabbursgata fra fredag morgen!

Jo, det er mulig å bli kvitt skjeggkre i eneboliger
25. juli 2019

Forekomsten av skjeggkre har økt dramatisk i Norge de siste årene. Da NINA-forsker Stein Ivar Johnsen fant skadedyret i sitt eget hus på Lillehammer gikk han vitenskapelig til verks for å bekjempe arten. Nå er huset helt fritt for skjeggkre.

Også sopp trues av utryddelse
18. juli 2019

79 nye arter i Europa er plassert på den globale rødlista for sopp. Mange av dem finnes i Norge.

Årsmelding NINA 2018
10. juli 2019

I 2018 fylte stiftelsen Norsk instiutt for naturforskning 30 år. I den ferske årsmeldingen kan du lese mer om både jubileumsåret og alt det andre som hendte. 

Slik rapporterer du fangst av pukkellaks
8. juli 2019

Forskerne i NINA har laget en enkel "oppskrift" for hva man skal gjøre om man får pukkellaks på kroken i sommer. 

Satte ut fjellrev i utsatt område
5. juli 2019

Fjellreven har gått tilbake  på Varangerhalvøya. Avlsprogrammet for fjellrev satser på å styrke Fastlands-Norges nordligste bestand, og over halvparten av valpene som ble født i avlsstasjonen i fjor ble satt ut her.

NINA signerte i dag samarbeidsavtale med UNEP-WCMC
4. juli 2019

I forbindelse med Trondheimskonferansen om biologisk mangfold, signerte NINA idag en ny samarbeidsavtale med UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC).

Nedgangen i fuglebestander i Arktis kan skyldes en grønnere tundra
4. juli 2019

Klimaendringene har ført til at Varangerhalvøya i Finnmark har blitt grønnere. Vel og bra for noen, men for ryper og vadefugl er grønt det samme som et rødt varselsignal. Grønt betyr nemlig flere eggtyver.

Hemmeligheten bak fargen på soppen
3. juli 2019

Det har lenge vært et mysterium hvorfor det er så stor forskjell i fargene på soppene. Forskere har nå funnet ut de soppene som lever i kaldt klima har mørkere farge.

Krykkja trenger støtte for å overleve
2. juli 2019

Mye måker i byene er en advarsel om trøbbel på kysten, og verst står det til med krykkjene. Den lille måkefuglen er verken aggressiv eller stjeler mat, men søker vern hos mennesker mot naturlige fiender.

Villaksen får sin egen blogg
28. juni 2019

2019 er «Villaksens år» – det feirer lakseforskerne våre med å starte en blogg om den fantastiske villaksen.

Muse- og rottegifter utbredt hos norske rovdyr
26. juni 2019

En studie ledet av Veterinærinstituttet dokumenterer spor av muse- og rottegifter i 67 prosent av 254 undersøkte rovdyr, mens samtlige rødrever i studien var eksponert for disse giftstoffene. Konsentrasjonene var generelt lave (ulv, gaupe, jerv, fjellrev og villmink), mens rødrev hadde betydlig høyere konsentrasjoner enn resten av rovdyrene.

 

Når og hvor forstyrrer vannscootere sjøfuglene mest
25. juni 2019

Trondheim havn har bedt NINA om en status for sårbare sjøfuglområder i Trondheimsfjorden, og om hvordan forstyrrelser fra vannscootere påvirker fuglene.

Fjellrev gikk over 350 mil for å krysse Arktis
25. juni 2019

Den unge fjellrevtispa la ut på vandring fra Spitsbergen 26. mars i fjor. 76 dager seinere nådde hun Ellesmere Island i Canada, etter å ha gått 3 506 kilometer og brukt havisen som bro til et nytt kontinent.

Fremmed ferskvannsfisk skader norsk natur
21. juni 2019

Spredning av fremmede fiskearter i norske vann og vassdrag er et økende problem. Nå har NINA laget en plakat slik at du kan kjenne igjen disse artene.

De første tallene fra årets luseovervåking er klar
20. juni 2019

Foreløpige tall fra overvåking av lus på villfisk viser at det er mye lakselus på ung villaks og sjøørret i Sognefjorden. I Hardanger og Rogaland rapporteres det derimot om  lite lus på undersøkt fisk.

Overraskende mange trær i Oslo
19. juni 2019

Oslo by har dobbelt så stort areal av trekroner som tak, viser nye beregninger.

Gir biologisk bistand til biehus
18. juni 2019

Villbiene i Norge har fått et saftig bidrag i kampen for tilværelsen. Juiceprodusenten Sunniva har delt ut 50 000 biehus de siste to årene, med naturfaglig bistand fra NINA.

Millioner av blindpassasjerer til Norge med hageplanter
11. juni 2019

NINA-forskere har avdekket over en million blindpassasjerer som følger med import av hageplanter. For å intensivere jakten på fremmede arter, anbefaler de nå enda mer bruk av ny teknologi som miljø-DNA.  

Støtte til ulovlig ulvejakt har politiske overtoner
11. juni 2019

Rundt halvparten av nordmenn mener ulovlig jakt på ulv er fullstendig uakseptabelt. Nesten én av ti befinner seg i den andre enden av skalaen.  Aksepten for ulovlig jakt ser ut til å henge sammen med visse politiske standpunkter i andre saker.

Felles dataløft for norsk natur
6. juni 2019

Neste uke samles 70 forskere, naturforvaltere, dataforvaltere og studenter for å diskutere framtidens dataforvaltning for økologi, bevaringsbiologi og naturforvaltning.

Må jakte 80 prosent mer elg og hjort
29. mai 2019

Jegerne i Nordfjellaregionen må felle vesentlig flere elg og hjort i år i forhold til i fjor for å nå myndighetenes mål om å halvere bestanden i tidsrommet 2016 til 2021. Det viser beregninger gjort i en ny studie.

Får vi ny pukkellaksinvasjon i år?
27. mai 2019

Det er stor spenning knyttet til om pukkellaksen inntar elvene i sommer. Her er det du trenger å vite hvis du får en pukkellaks på kroken.

Fortsatt nedgang i antall storsalamander
20. mai 2019

Med nye modeller kan forskerne beregne hvordan storsalamanderbestanden vil utvikle seg. Nå forventer de at bestanden vil ta seg litt opp igjen etter fem år på rad med nedgang. 

Håper på tidenes mygg-år
16. mai 2019

Nå kommer sommeren og stadig høyere temperaturer vil sette fart på myggklekkingen. Larver som har ligget i dammer en stund kan endelig komme på vingene. De ivrigste blodsugerne har allerede fått sitt første måltid, og neste uke kan vi vente langt flere.

Stand-up om skrantesjuke vant europeisk TV-pris
15. mai 2019

NRK-programmet «Latterlig smart» har vunnet den internasjonale journalistprisen «Prix Circom».

Rapport om sjøørret og lakseluspåvirkning
13. mai 2019

Ekspertgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning på anadrom laksefisk har oppsummert kunnskapen om hvilke konsekvenser lakselus produsert i oppdrettsanlegg har for sjøørretbestandene.

Må endre holdninger for å redde naturen på jorda
6. mai 2019

Vi ødelegger vårt eget livsgrunnlag som aldri før, og det vil kreve omfattende endringer av samfunnet å snu trenden. Det konkluderer det internasjonale Naturpanelet (IPBES) med i rapporten som ble publisert 6. mai.

Elver har stor betydning for mange – ikke bare fisk og fiske
3. mai 2019

Vann i regulerte elver er bra for folkehelse, trivsel og natur, og en ny studie foreslår flere ting  forvaltere og kraftverkseiere kan gjøre når de planlegger tiltak i regulerte elver.?

Vil skremme sjøfugl fra å drukne
29. april 2019

Mellom 4 000 og 8 000 sjøfugl drukner trolig årlig i forbindelse med det kystnære garnfisket i Norge, viser ny studie. Forskerne foreslår skremming som et mulig tiltak for å redusere antallet.

Hvordan bør vi ferdes i naturen? Slik kartlegger vi sårbarhet
29. april 2019

Naturen er i seg selv ikke sårbar, men den kan bli det hvis den utsettes for ytre påvirkning som ikke tar hensyn. Ei ny håndbok beskriver hvordan vi kan gjøre riktige vurderinger av sårbarheten ved ferdsel i verneområdene.

 

Ny podcast fra NINA
15. april 2019

Finnes det planter i Arktis? Er lundefuglen så presis som man skal ha det til? Hvorfor er fjellreven fortsatt utrydningstruet? Og hva skjer om parasitter sprer seg i norsk natur?

Bjørner med østlig opphav påvist i Sverige for første gang
12. april 2019

Den skandinaviske bjørnebestanden er relativt robust og har god utveksling av individer og gener med nabobestandene. Dette fremgår i en ny studie som har undersøkt genetikk hos hannbjørner over store deler av utbredelsesområdet i Skandinavia og Finland.

Har du sjekket bagasjen din for fremmede arter?
11. april 2019

Skal du reise til Arktis? Frø, insekter og parasitter kan bli med som blindpassasjerer på reisen, uten at du aner det. En ny film forteller hvordan du kan unngå å ta med uønskede arter som kan true det sårbare arktiske naturmiljøet.

Jerven sprer gener over hele Skandinavia
9. april 2019

Jerven har ingen tydelige barrierer i Skandinavia og kan spre genene sine over store områder. Det viser en ny studie, hvor materiale fra om lag 1 700 jerver fra hele utbredelsesområdet i Fennoskandia er undersøkt.

Meld fra hvis du ser snøugler
2. april 2019


Snøugla har gått sterkt tilbake som hekkefugl i Norge de siste tiårene, og arten er oppført som sterkt truet i den norske rødlista.

123468910Last