Ansattinformasjon

Per Jordhøy

Stilling:    Rådgiver

 Telefon: +47 980 48 587

 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Fjelløkologi, populasjonsøkologi, beiteøkologi, pattedyr, rein, fugl.

Publikasjoner: