Ansattinformasjon

John Atle Kålås

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 922 91 437
 E-post: john.kalas@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Biologisk mangfold, populasjonsøkologi, atferdsøkologi, forurensningsøkologi, radioøkologi, bestandsovervåking. Truede og sårbare arter. Fugl.

Publikasjoner: