Ansattinformasjon

John Atle Kålås

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 922 91 437
 E-post: john.kalas@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Kunnskapsområde
Biologisk mangfold, populasjonsøkologi, atferdsøkologi, forurensningsøkologi, radioøkologi, bestandsovervåking. Truede og sårbare arter. Fugl, hjortedyr.

Publikasjoner:

Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema