Ansattinformasjon

Torgeir Nygård

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 201
 E-post: torgeir.nygard@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Forurensningsøkologi, populasjonsøkologi, bestandsovervåking, miljøovervåking, skogsøkologi, rovfugler, sjøfugler. Truete og sårbare arter. Effekter av langtransporterte forurensninger, effekter av naturinngrep. Telemetri.

Nøkkelkvalifikasjoner

Environmental pollution, bioaccumulation and effects, especially in birds (seabirds and birds of prey), Seabirds and waterfowl distribution and ecology, Birds of prey studies; (Sea-Eagle population dynamics and dispersal, goshawk and forestry, environmental pollution, ecotoxicology, population dynamics, relation with habitats and prey, impact of windfarms) Environmental impact assessments, satellite telemetry, Database management.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Torgeir Nygård